Fokus
2. oktober 2018

Vindmøller - gode eller dårlige for miljøet?

9 ud af 10 danskere mener, at vindmøller er fremtidens energi. Men er der også grund til at være kritisk? Her får du argumenterne for og imod vindgiganterne.

vindmøller-i-danmark

Danmark har virkelig god vindmølle-karma.

Der står nemlig hele 5702 vindmøller på land og 509 havvindmøller i Danmark i dag, i følge Energistyrelsen, som tilsammen genererer for 5.717.454 kW grøn energi til os – og det gør, at vi ligger i toppen, når det gælder den procentvise produktion af vindenergi i verden.

Når det gælder vedvarende energi generelt, ser det også godt ud for Danmark. I 2022 vil vi være det førende land inden for vedvarende energi på verdensplan med hele 70 procent af elforsyningen fra vedvarende energi, ifølge en undersøgelse fra International Energy Agency (IEA).

Vedvarende energi
 • Vedvarende energi er naturlige energiformer, som kan udnyttes, samtidig med, at de vedligeholder sig selv.
 • De vigtigste kilder er vandkraft, vindenergi, solenergi og energi fra biomasse.
 • Hertil kommer energien i tidevand og bølger, hvis udnyttelse foreløbig er på forsøgsstadiet.
 • De vedvarende energiformer er med deres selvfornyende karakter radikalt forskellige fra og ses ofte i modsætning til kernekraft og de fossile energiformer som kul, olie og naturgas.

  Kilde: Den store danske ordbog

100 procent vedvarende energi i 2050

Vindenergi er en stor prioritet herhjemme. Det afspejles blandt andet i energiaftalen fra 2012, der har som mål, at energiforsyningen i Danmark i 2050 skal være 100 procent baseret på vedvarende energi. Et af målene for vindenergien er, at den skal øges og udgøre 50 procent af det samlede elforbrug i 2020. I 2017 kom 43 procent af danskernes elforbrug fra vindkraft – og det var ny rekord.

Men selvom vindmøllerne har mange klimamæssige fordele, er der også ulemper. Læs med, og bliv klogere på, hvad der er op og ned i vindmølledebatten.

Se, hvordan vindmøllerne er fordelt i Danmark på kortet herunder – og kig forbi en af dem:

Mere vindenergi i hele verden

Vi danskere er bare vilde med vindmøller. Hele 85 procent af os mener nemlig, at vindenergi er den energiform, Danmark bør satse på frem mod 2030. Det var i 2015, og siden da er klimadebatten kun blevet mere aktuel i medierne.

Vi er heldigvis ikke de eneste, der elsker vindenergi. Der bliver nemlig installeret masser af vindmøller i hele verden, viser Global Wind Report 2017. Særligt i Asien går det hurtigt fremad. For niende år i træk var Asien i 2017 det største nye marked for ny vindenergi. Kina har suverænt taget førertrøjen på, og står for mere end dobbelt så meget ny vindenergi som noget andet marked i verden.

Men også i Indien ser det godt ud. 2017 var et rekordår for Indien, der lander som det andet største marked i Asien. Og fra 2019 kommer der efter al sandsynlighed til at ske en dramatisk udvikling, fordi de indiske politikere har sat et mål om at hente 60 gigawhat af deres energi fra vindenergi.

Læs også: På toppen af de enorme havmøller

Amerikanerne på andenpladsen

USA kommer lige efter Kina på en andenplads over det største marked for ny vindenergi i verden. I 2017 var vindenergi den største kilde til grøn energi i landet. Og måske overraskende for nogle så er det Texas, der har førertrøjen på af de amerikanske stater.

Europa er også fint med og satte vindenergirekord i 2017 med en stigning på 25 % i forhold til 2016. Tyskland stod for flest installationer af ny vindenergi og derefter kommer Storbritannien og Frankrig.

Til gengæld sker der meget lidt i Afrika, Mellemøsten og Latinamerika. Dog er der stadig lande i regionerne, som eksempelvis Argentina, der klarer sig rigtig godt i regionen.

 


Her er der flest vindmøller i verden

grafik-vindmøller-fordelt-på-lande-2017

Hvad er fordelene ved vindmøller?

Dem er der mange af. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er vedvarende energikilder det vigtigste redskab for at begrænse klimaændringer og skabe en fremtid med bæredygtig energiforsyning – og vindmøllerne spiller en helt afgørende rolle i omlægningen væk fra fossile brændsler.

Og når man mindsker energien fra olie, kul og naturgas, så udleder vi meget færre drivhusgasser. Danmark har samtidig virkelig gode vindforhold, og vindmøller er en gennemprøvet teknik, når det gælder produktionen af vedvarende energi.

Læs også: 3 ting du ikke vidste om klimavenlig strøm

I Danmark vil én vindmølle ifølge Danmarks Vindmølleforening kunne erstatte elproduktionen fra et kulfyret elværk. Ud over den meget positive miljømæssige effekt, vil samfundet samtidig spare en masse penge, der ellers ville gå til import af kul og andre brændsler.

En andel i et vindmøllelav (en sammenslutning af vindmølleejere, der hver ejer en del af et fælles vindmølleprojekt i form af en eller flere elproducerende fællesmøller, red.) er typisk på 1.000 kW.

Hvis der produceres med vindkraft i stedet for kulkraft kan vi undgå afbrænding af 338 kg kul. Det betyder, at miljøet spares for:

 • CO2 (drivhusgas): 784 kg
 • SO2 (svovldioxid) : 110 kg
 • Nox (kvælstofoxider): 230 kg
 • Partikler: 30 kg
 • Slagger/aske: 51 kg

Er der negative sider ved vindmøller?

Et af de største kritikpunkter går på, hvor man stiller vindmøllerne. Danmarks Naturfredningsforening er for eksempel imod, at vindmøllerne står i fredede områder, skove, Natura 2000-områder (områder udpeget for at beskytte arter og naturtyper), beskyttede naturtyper som eng, hede, mose og inden for strandbeskyttelseslinien. Organisationen er også imod, at man stiller vindmøller i områder, som er udpeget for deres landskabelige værdi.

Vidste du at…

 • Danmarks to største vindmøller står ud for Esbjerg, er 200 meter høje, har et vingefang på 164 meter og kan tilsammen producere strøm til 18.000 danske husstande
 • Energiselskabet SEAS-NVE rejste Danmarks første vekselstrømsproducerende vindmølle ved Vester Egesborg tilbage i 1950
 • i 2017 blev der installeret 52.5 gigawatt (GW) vindenergi i hele verden. Det giver en kapacitet på i alt 539 gigawatt (GW).
 • 91 pct. af danskerne går ind for udbygning af vindmøllekapaciteten i Danmark
 • Der er et krav til vindmøller om, at de ikke må overstige 20 dB – nogle veje udsender op til 60 dB
 • I 2012 blev 95 pct. af Folketinget enige om en langsigtet energiaftale med konkrete mål for Danmark i 2020: CO2-udledningen skal være 34 pct. mindre end i 1990, vi skal producere mere end 35 procent vedvarende energi og knap 50 procent af vores elforbrug skal komme fra vind

Fugle og kemi

Og så er der fugle- og dyrelivet. Dansk Ornitologisk Forening mener, at der dræbes cirka 2000 fugle om året af vindmøller – særligt rovfugle som ørne er ikke bange for de store møller og flyver lige ind i dem. I Tyskland mener man samtidig, at vindmøller slår mimimum 250.000 flagermus ihjel om året. Og dertil kommer ugler, falke og andre fugle, der lader livet i vindenergiens tegn.

Men hos Vindmølleindustrien siger de, det er en begrænset udfordring med fugle, og at vindmøller aldrig stilles op, hvis VVm-analyser (vurdering af virkninger på miljøet) viser, at miljøet tager for meget skade.

Læs også: Hurra! Pandaen er ikke længere truet

Nogle miljøentusiaster mener, at der kan være store problemer i forhold til den miljøforurening, der følger med minedrift og udvinding af neodymium til vindmøllernes turbiner.

Vindmøllestøjgener

Mange af de mennesker, der bor tæt på vindmøller, klager over den støj, de store møller forårsager. Der er endnu ikke fundet belæg for, at der skulle være en direkte sammenhæng mellem støj fra vindmøller og negative konsekvenser for helbreddet.

I en canadisk undersøgelse kiggede forskerne på, om der kunne være en sammenhæng mellem vindmøllestøj stressreaktioner som forhøjet blodtryk og hjerterytme og forhøjet kortisol-niveauer. Her fandt man ingen sammenhæng mellem mål for stress og søvnforstyrrelser og udsættelse for vindmøllestøj op til 46 dB(A).

Stor undersøgelse på vej

Kræftens Bekæmpelse har siden 2013 været i gang med en større undersøgelse om den mulige sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter, som stress, hovedpine, søvnforstyrrelser, hjerte-kar-lidelser, depression, højt blodtryk og andet. Undersøgelsen er sat i værk på opfordring af Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, og er fortsat under uarbejdelse. Der er udgivet en enkelt artikel på baggrund af undersøgelsen, der ikke kommer med klare svar.

Læs også: Hjælp! Hvad skal jeg gøre ved min klimaangst?

Flere syd- og sønderjyske kommuner har sat vindmølleprojekter på hold, indtil et resultat af undersøgelsen er klar, selvom forskerne bag undersøgelsen ikke forventer at komme med en klar løsning, men snarere en lille brik i et puslespil.

Hvad er vigtigst – økonomi eller grøn energi?

Ifølge en rapport fra Produktivitetskommisionen har det ikke været en samfundsøkonomisk gevinst for Danmark endnu, at vi er så gode til vindmøller. Prisen på el reguleres jo af udbud og efterspørgsel, og indtil videre kan man ikke lagre den overskydende strøm fra vindmøller her i Danmark.

Vi sælger derfor i stedet strømmen billigt videre til andre lande – blandt andet Norge, der kan lagre strøm i store vandreservoirer. Når Danmark så selv mangler strøm, må vi købe den til dyr dagspris.

Lagring af vindenergi er på vej til Danmark, men i dag er teknologien stadig ikke moden nok, og så er den for dyr, ifølge Vindmølleindustrien. Og lagring af strømmen fra vindmøllerne er kun en del af løsningen for fremtidens energisystem.

“Kabler mellem lande er en anden løsning, og dynamisk forbrug, som eksempelvis at lade sin bil, når vindmøllerne kører, er en tredje løsning. Alt sammen skal spille sammen, da man i fremtiden skal have et væld af løsninger og teknologier i brug” siger Peter Alexandersen, kommunikationsansvarlig hos Vindmølleindustrien.

Her hos Grøn Forskel støtter vi klart op om vindmøllerne og den grønne energi – del din mening ovre på Facebook.

Kilder: Energistyrelsen, Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien, Global Wind Energy Council (læs rapport her), International Energy Agency (læs rapport her)

Læs mere om