Fokus
2. november 2017

Vindmøller - gode eller dårlige for miljøet?

9 ud af 10 danskere mener, at vindmøller er fremtidens energi. Men er der også grund til at være kritisk? Her får du argumenterne for og imod vindgiganterne.

509 af Danmarks vindmøller står med fødderne i havet, og havvindmøllerne står for 1.294.100 kW grøn energi.

Danmark har virkelig god vindmølle-karma.

Der står nemlig hele 6111 vindmøller i Danmark i dag, i følge Energistyrelsen, som tilsammen genererer for 5.340.937 kW grøn energi til os – og det gør, at vi ligger i toppen, når det gælder den procentvise produktion af vindkraft i verden.

Og når det gælder vedvarende energi generelt, ser det også godt for Danmark. I 2022 vil vi være det førende land inden for vedvarende energi på verdensplan med hele 70 procent af elforsyningen fra vedvarende energi, i følge en undersøgelse fra International Energy Agency (IEA).

Vindenergi er en stor prioritet herhjemme. Det afspejles blandt andet i energiaftalen fra 2012, der har som mål, at energiforsyningen i Danmark i 2050 skal være 100 procent basseret på vedvarende energi. Et af målene for vindenergien er, at den skal øges og udgøre 50 procent af det samlede elforbrug i 2020 (i 2014 udgjorde den knap 40 procent).

Det betyder, at vindenergiproduktionen vil stige med 83 procent (fra 2012), men samtidig vil udviklingen af moderne og mere effektive vindmøller betyde, at det samlede antal vindmøller vil falde.

Men selvom vindmøllerne har mange klimamæssige fordele, er der også ulemper. Læs med, og bliv klogere på, hvad der er op og ned i vindmølledebatten.

Se, hvordan vindmøllerne er fordelt i Danmark på kortet herunder – og kig forbi en af dem:

Vi er vilde med vindmøller

Og så er vi danskere vilde med vindmøller. Hele 85 procent af os mener nemlig, at vindenergi er den energiform, Danmark bør satse på frem mod 2030.

Og store dele af verden er enige med os. Vind er nemlig nu den energiteknologi, der udbygges hurtigst verden over. I 2015 blev der opført hele 22 procent flere vindmøller på jorden end året før – og det ser ud til at fortsætte, i følge Global Wind Report.

Især i Asien er der vindmølle-boom. Kineserne stod alene for halvdelen af den vindenergi, der blev sat i verden sidste år – og de 145.362 kinesiske vindmøller udgør derfor nu en markant førsteplads på ranglisten over verdens i alt 432.883 vindgiganter.

Læs også: På toppen af de enorme havmøller

På andenpladsen ligger USA. Men på tredjepladsen sniger Europa sig allerede ind med Tyskland i klar førertrøje. Også Spanien, Storbritannien, Frankrig og Italien er at finde på top 10. Se, præcis hvordan vindmøllerne er fordelt over hele verden lige her.


Her er der flest vindmøller i verden

vindmoeller_verden

Hvad er fordelene ved vindmøller?

Dem er der mange af. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er vedvarende energikilder det vigtigste redskab for at begrænse klimaændringer og skabe en fremtid med bæredygtig energiforsyning – og vindmøllerne spiller en helt afgørende rolle i omlægningen væk fra fossile brændsler.

Og når man mindsker energien fra olie, kul og naturgas, så udleder vi meget færre drivhusgasser. Danmark har samtidig virkelig gode vindforhold, og vindmøller er en gennemprøvet teknik, når det gælder produktionen af vedvarende energi.

Læs også: 3 ting du ikke vidste om klimavenlig strøm

I Danmark vil én vindmølle ifølge Danmarks Vindmølleforening kunne erstatte elproduktionen fra et kulfyret elværk. Ud over den meget positive miljømæssige effekt, vil samfundet samtidig spare en masse penge, der ellers ville gå til import af kul og andre brændsler. En andel i et vindmøllelav (en sammenslutning af vindmølleejere, der hver ejer en del af et fælles vindmølleprojekt i form af en eller flere elproducerende fællesmøller, red.) er typisk på 1.000 kW.

Hvis de produceres med vindkraft i stedet for kulkraft undgås afbrænding af 338 kg kul og miljøet spares for:

 • CO2 (drivhusgas): 784 kg
 • SO2 (svovldioxid) : 110 kg
 • Nox (kvælstofoxider): 230 kg
 • Partikler: 30 kg
 • Slagger/aske: 51 kg

Men er der så overhovedet nogle negative sider ved vindmøller?

Et af de største kritikpunkter går på, hvor man stiller vindmøllerne. Danmarks Naturfredningsforening er for eksempel imod, at vindmøllerne står i fredede områder, skove, Natura 2000-områder, beskyttede naturtyper som eng, hede, mose og inden for strandbeskyttelseslinien. De er også imod, at man stiller vindmøller i områder, som er udpeget for deres landskabelige værdi.

Vidste du at…

 • Danmarks tre største vindmøller står ud for Esbjerg, er 200 meter høje, har et vingefang på 164 meter og kan tilsammen producere strøm til 18.000 danske husstande
 • Energiselskabet SEAS-NVE rejste Danmarks første vekselstrømsproducerende vindmølle ved Vester Egesborg tilbage i 1950
 • Verden over blev der i 2015 samlet opført 63 GW vindenergi
 • 91 pct. af danskerne går ind for udbygning af vindmøllekapaciteten i Danmark
 • Der er et krav til vindmøller om, at de ikke må overstige 20 dB – nogle veje udsender op til 60 dB
 • I 2012 blev 95 pct. af Folketinget enige om en langsigtet energiaftale med konkrete mål for Danmark i 2020: CO2-udledningen skal være 34 pct. mindre end i 1990, vi skal producere mere end 35 procent vedvarende energi og knap 50 procent af vores elforbrug skal komme fra vind

Og så er der fugle- og dyrelivet. Dansk Ornitologisk Forening mener, at der dræbes cirka 2000 fugle om året af vindmøller – særligt rovfugle som ørne er ikke bange for de store møller og flyver lige ind i dem. I Tyskland mener man samtidig, at vindmøller slår mimimum 250.000 flagermus ihjel om året. Og dertil kommer ugler, falke og andre fugle, der lader livet i vindenergiens tegn.

Men hos Vindmølleindustrien siger de, det er en begrænset udfordring med fugle, og at vindmøller aldrig stilles op, hvis VVm (vurdering af virkninger på miljøet) analyser viser, at miljøet tager for meget skade.

Læs også: Hurra! Pandaen er ikke længere truet

Nogle miljøentusiaster mener, at der kan være store problemer i forhold til den miljøforurening, der følger med minedrift og udvinding af neodymium til vindmøllernes turbiner.

Et sidste kritikpunkt er de gener, vindmøllerne kan forårsage folk, der bor i nærheden.

Kræftens Bekæmpelse har, på opfordring af Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, været i gang med en større undersøgelse siden 2014 om den mulige sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter, som stress, hovedpine, søvnforstyrrelser, hjerte-kar-lidelser, depression, højt blodtryk og andet.

Flere syd- og sønderjyske kommuner har sat vindmølleprojekter på hold, indtil et resultat af undersøgelsen er klar, selvom forskerne bag undersøgelsen ikke forventer at komme med en klar løsning, men snarere en lille brik i et puslespil.

Hvad er vigtigst – økonomi eller grøn energi?

Ifølge en rapport fra Produktivitetskommisionen har det ikke været en samfundsøkonomisk gevinst for Danmark endnu, at vi er så gode til vindmøller. Prisen på el reguleres jo af udbud og efterspørgsel, og indtil videre kan man ikke lagre den overskydende strøm fra vindmøller her i Danmark.

Vi sælger derfor i stedet strømmen billigt videre til andre lande – blandt andet Norge, der kan lagre strøm i store vandreservoirer. Når Danmark så selv mangler strøm, må vi købe den til dyr dagspris.

Lagring af vindenergi er på vej til Danmark, men i dag er teknologien stadig ikke moden nok, og så er den for dyr, ifølge Vindmølleindustrien. Og lagring af strømmen fra vindmøllerne er kun en del af løsningen for fremtidens energisystem.

“Kabler mellem lande er en anden løsning, og dynamisk forbrug, som eksempelvis at lade sin bil, når vindmøllerne kører, er en tredje løsning. Alt sammen skal spille sammen, da man i fremtiden skal have et væld af løsninger og teknologier i brug” siger Peter Alexandersen, kommunikationsansvarlig hos Vindmølleindustrien.

Her hos Grøn Forskel støtter vi klart op om vindmøllerne og den grønne energi – del din mening ovre på Facebook.

Kilder: Energistyrelsen, Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien, Global Wind Energy Council (læs rapport her), International Energy Agency (læs rapport her)

Læs mere om