Tankerne bag Grønforskel.dk
Af kommunikationschef Rikke Harbo Trikker, SEAS-NVE

Som en af Danmarks største andelsejede energikoncerner er vi allerede godt i gang med omstillingen til vedvarende energi. Vi har faktisk aldrig haft mindre CO2 i vores strøm, end vi havde sidste år. I Danmark leverede vindmøller alene 42 procent af vores elforbrug i 2015, og SEAS-NVE’s vindmøllepark Rødsand 2 leverede et rekordhøjt resultat og producerede 852 GWh bæredygtig strøm. Det svarer til cirka 50 procent af det samlede strømforbrug hos vores kunder. Vindmølleparken reducerer årligt udledningen af CO2 fra konventionelle produktionsformer i størrelsesordenen 700.000 ton.

Vores indsats som energiselskab kan ikke stå alene. Den grønne omstilling er en væsentlig samfundsopgave. Det er danskerne enige i, hvilket underbygges af en Gallupundersøgelse, der viser, at danskerne er enige i, at omstillingen er vigtig for det danske samfund (6 ud af 10 mener, den er meget eller ret vigtig).

Det er glædeligt og et udtryk for, at der allerede gennem de seneste år er gjort mange samfundsmæssige forsøg på at øge vores fælles bevidsthed om klima- og energiområdet. Nu skal vi skridtet videre. I dag er kommunikationsopgaven en anden – nemlig at få skabt bevidsthed omkring de rigtige initiativer, og om hvordan vi hver især helt konkret kan bidrage aktivt til den grønne omstilling, hvilket understreges af Gallupundersøgelsen, der viser, at 8 ud af 10 danskere rent faktisk ønsker at leve endnu mere energirigtigt og bæredygtigt, end de gør i dag – og især de 18‐29 årige går rundt med dette ønske ‐ men kun 1 ud af 10 føler, de ved meget om, hvordan de selv kan bidrage til den grønne omstilling. Derfor interesserer vi os som energikoncern for, hvordan vi kan gøre området mere konkret. Det mener vi rent faktisk, at vi har en forpligtigelse til.

Vi skaber ikke et bæredygtig samfund ved at blive bedre til at huske at slukke lyset og slet ikke, hvis vi i stedet tænder et stearinlys, som udleder sindssygt meget mere CO2. Det er der faktisk mange danskere, der ikke er klar over. Hvis vi skal reducere vores CO2-udslip, så handler det i langt højere grad om at skifte frikadellerne ud med vegetarmad en enkelt aften om ugen, hvilket reducerer CO2-udslippet med 11,4 kg, modsat hvis vi slukker lyset i en time, så reducerer vi kun med 0,0058 kg. Det er sådanne perspektiver, vi skal have formidlet.

Vi ved fra den Gallupundersøgelse, vi har taget initiativ til, at en af de primære årsager til ikke at være opmærksom på at leve energirigtigt og bæredygtigt er manglende viden. Men det handler også i høj grad om manglende viden på et helt praktisk niveau. Hvor vi tidligere beskæftigede os med globale klimamæssige skrækscenarier som nedsmeltning på polerne og oversvømmelser, så skal vi have klimakommunikationen ned på et niveau, som vi kan forholde os til og handle ud fra. Derfor er det også vores ambition at gøre den grønne omstilling mere folkelig samt fremhæve og lære af de aktive grønne omstillere, som hver dag allerede gør en forskel for vores fælles miljø.

Gallupundersøgelsen viser, at 78 procent tilkendegiver, at et website som Grønforskel.dk, hvor man kan finde konkrete råd og anbefalinger, helt sikkert eller måske vil kunne hjælpe dem til at leve mere energirigtigt og bæredygtigt, end de gør i dag. Vi tror på, at vi sammen kan gøre en grøn forskel, og vores ambition er at aktivere fællesskaber og skabe kollektive handlinger på Grønforskel.dk til gavn for den grønne omstilling.

Læs mere om SEAS-NVE på seas-nve.dk

Kontakt SEAS-NVE

Rikke Harbo Trikker
Kommunikationschef
Tlf.: +45 59 21 48 63
RHT@seas-nve.dk

Morten Kidal
Teamleder
Tlf. +4559214330
MKL@seas-nve.dk

Nyhedsbrev