Et gls fyldes med vand fra hanen - drikkevand - grøn forskel

Skal der være rester af sprøjtegift i dit drikkevand?

Der er fundet for høje koncentrationer af sprøjtegift i det danske drikkevand flere steder, og det er et tydeligt tegn på, der er noget galt, i følge præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding. Læs med, og få tips til, hvad du kan gøre for at hjælpe det rene drikkevand på vej.
6/7 2018

I Danmark forventer vi, at det vand, der kommer ud af hanen er rent.

Men det er måske snart slut. I juni måtte to vandværker lukke for pumperne, fordi der var så store koncentrationer af sprøjtegift i vandet, at det ikke var forsvarligt at sende vandet ud til danskerne.

Når vandværkerne vælger at lukke sig selv ned i en periode, så er det et tydeligt tegn på, at der er noget helt galtOg det er ikke en engangsforestilling. Igen og igen lukker værkerne ned, fordi koncentrationen af sprøjtegift i vandet simpelthen er for højt.

Sprøjtegiftene kommer typisk fra landbruget, men vi ved, at der også bliver brugt i omegnen af to ton sprøjtegift i danskernes private haver. Rester af gift, der er blevet anvendt for at tilgodese landbrugets afgrøder eller private haveejeres rosenbed siver ned i jorden, hvor det kan sive ned og ramme et grundvandsmagasin, der bliver til drikkevand i fremtiden.

Læs også: Sådan bekæmper du skadedyr miljøvenligt

Vi bliver ved med at hælde gift i vores drikkevand

I forbindelse med lukningen af de to vandværker i hovedstadsområdet kom det frem, at der var fundet en helt ny sprøjtegift i vandet, som man ikke tidligere havde testet.

Det betyder, at vi ikke ved ret meget om, hvilke konsekvenser sådan en gift kan have for os. Da det skete, lød det blandt andet fra Miljøstyrelsen, at der jo er tale om fortidens uheldige forbrug af en sprøjtegift, der er forbudt at anvende i dagens Danmark.

Men i dag er vi ved at gentage fortidens synder, fordi vi i Danmark stadig bruger sprøjtegift i områder, hvor der dannes grundvand – fremtidens drikkevand. Så hvor er garantien henne for, at vi ikke i dag anvender en sprøjtegift, der er blevet forbudt om 30 år, fordi der er fundet et alternativ? Så står vores børn og børnebørn med det selvsamme problem.

Et argument, jeg ofte møder, er, at det i dag ikke er bevist, at rester af sprøjtegift i drikkevandet er sundhedsskadelige, og så længe, at giftene ikke overstiger grænseværdierne, så kan vi sove trygt om natten. Men det holder ikke.

For det første har vi jo set, at sprøjtegiftene fra tid til anden overstiger grænseværdierne. For det andet, så er der ofte flere end en enkelt sprøjtegift i drikkevandet, og derfor kan et miks af gifte godt tilsammen overstige grænseværdierne. For det tredje, så er det relativt ukendt, hvad den såkaldte cocktaileffekt af et miks af sprøjtegifte i drikkevandet kan have af sundhedsmæssige konsekvenser – nu eller på længere sigt.

Jeg er ikke overbevist om, at rester af sprøjtegift i drikkevandet ikke er farligt.

Sprøjtegift påvirker også naturen

Og sprøjtegifte har ikke bare betydning for dig og mig og alle andre, der drikker vand fra hanen. Drikkevandet kommer jo fra naturen, og det betyder, at sprøjtegiftene også påvirker dyr og insekter, for eksempel vilde bier og sommerfugle.

Det her er altså en stor og meget omfattende problemstilling, der ikke kun handler om, at giftene ender i din og min krop – om de så kommer fra drikkevandet eller konventionelle fødevarer – men giftene er jo altså designet til at slå uønskede insekter og planter ihjel ved at forgifte dem.

Sprøjtegift påvirker altså også vores natur. De flytter sig fra markerne til tilgrænsende naturarealer via luften eller vandet i jorden. Dermed bliver økosystemer i eksempelvis vandløb, ådale og kystnære områder også påvirket.

Læs også: 9 ting der gik godt og skidt for miljøet i 2017

Hvad kan vi selv gøre for at pass på vores drikkevand?

Jeg har selv for længst truffet et valg om ikke at bruge sprøjtegift i min egen have. For mig at se, så har jeg og alle andre haveejere en gylden mulighed for at droppe giften og dermed tilgodese vores alle sammens grundvand.

Jeg har tilmeldt min have til initiativet Giftfri Have, der forener alle haveejere i Danmark, der ikke bruger sprøjtegift, og som derudover ønsker at vise andre haveejere og ikke mindst vores politikere, at de ikke synes, at det er i orden at bruge gift. I dag er der tilmeldt over 13.000 haver, kolonihaver, gårdhaver m.fl.

I Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi for et sprøjtefrit Danmark. Jeg mener, at det skal være forbudt at bruge netop de sprøjtegifte, som vi finder i vores grundvand og drikkevand. Og jeg mener, at det skal være forbudt at sprøjte i områder, der ligger tæt på vandboringer, og områder, hvor vi ved, at fremtidens drikkevand bliver dannet.

Jeg håber, at du har lyst til at gøre noget. Du kan allerede i dag vælge at droppe sprøjtegift på dine egne arealer. Det er et rigtig godt sted at starte.

Du kan læse mere om sprøjtegift i drikkevandet, og hvad du selv kan gøre her.

<em>Doreen Møller Holsquist er blogger på Grøn Forskel.</em>
Præsident i Danmarks Naturfredningsforening (DN)
Maria Reumert Gjerding
  • Hun har siden april 2018 været præsident for DN.
  • Hun er tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, hvor hun blandt andet var miljøordfører, klimaordfører og dyrevelfærdsordfører.
  • DN arbejder for bæredygtig udvikling, biodiveristet, rent drikkevand, vedvarende energi og beskyttelse af naturen.
  • Foreningen bygger på et medlemsdemokrati, hvor alle medlemmer bliver en del af et fællesskab, der plejer og beskytter natur og miljø.

Nyhedsbrev