sortering af affald

Her er 4 fejl i sortering af affald, som de fleste begår

Sortering af affald er komplekst, men det er ikke raketvidenskab. Forstå logikken bag og undgå, at affald ryger til forbrænding, når det kunne genanvendes.
6/11 2019

Sortering af affald er ikke fremmed for os, og de fleste har gjort det siden 80’erne på genbrugsstationer rundt om i landet. Men med ankomsten af nye affaldsbeholdere på villavejen eller i affaldsskuret, har mange af os været tvunget til at se nærmere på vores husholdningsaffald og vurdere, hvilken spand virker mest rigtig.

Selvom meget af vores affald nu sendes til genanvendelse på grund af øget sortering, er der affald der stadig ender i de forkerte affaldsspande. I de fleste tilfælde er konsekvensen, at et affaldslæs kasseres og ryger til forbrænding, men i værste fald kan der ende giftige stoffer i miljøet. Så det kan godt betale sig at sætte sig ind i sorteringslogikken.

Her  er 4 typiske fejl og en forklaring på sorteringslogikken bag:
1

Pizzabakken ryger i pap- eller papircontainer

Pizzaen er nem mad, men pizzabakken er derimod svær sortering. For ligegyldigt om du har en beholder til pap eller til papir, eller du har en beholder til pap og papir, som nogle kommuner har, hører pizzabakken ikke til i nogle af dem. Den hører til restaffaldet eller dagrenovation.

Når pizzabakken er skidt for genanvendelsen, skyldes det de fedt- og madrester, der siver ned i bakken fra pizzaen. Fedt- og madrester kan give skjolder og dårlig lugt på nyt genbrugspap og -papir.

Læs også: Den ultimative gennemgang af begrebet bæredygtighed

For at sikre materialerne i genanvendelsesprocessen, bliver pappet og papiret typisk vasket, hvilket er en proces, der kræver ressourcer i form af varmt vand og sæbe. Hvis mængden af pizzabakker, eller andet affald med væske – eller madrester på, er for stor, kan pappet eller papiret ikke renses ved denne proces og må i stedet sendes til forbrænding. Det er spild af ressourcer og går ud over miljøet.

Mælke- og juicekartoner falder ind under samme sorteringslogik. Plastbelægningen i kartonerne besværliggør genanvendelsen af kartonen. Derfor skal de også sorteres til restaffald.

2

Plastik med PVC ryger i plastikaffald

Sortering af plastik stiller store krav til materialegenkendelse for selv de mest ihærdige affaldsnørder. Og noget af det, der gør det ekstra svært er, at alle produkter med stoffet PVC ikke må sorteres sammen med andet plastik. Og for at gøre ondt værre, er der endda forskel på plastikprodukter, der indeholder henholdsvis blød og hård PVC.

Læs mere: 10 tips til at reducere brug af plastik 

Ingen af delene hører til i hjemmesorteringen, men skal derimod afleveres på genbrugsstationen i containere til blød og hård PVC. Adskillelsen skyldes at den hårde PVC kan genanvendes, mens den bløde PVC ender til deponi.

Hvad er PVC?

PVC står for PolyVinylChlorid og ligesom det meste andet plast, indeholder PVC råolie. Men PVC indeholder også klor, hvilket potentielt kan være miljøskadeligt, hvis det ikke bliver fanget og neutraliseret af røgfiltre i forbrændingsanlæggene.

Hvordan kan man genkende PVC’en blandt sit affald?

En tommelfingerregel er, at hård PVC er plast, som du kan bygge med, mens blød PVC er blød plast, der virker mere standhaftigt end almindeligt folie fra poser og emballager.

Det hårde PVC findes typisk i vandrør, tagrender og tagplader, mens det bløde derimod er mere normalt i vores husholdninger, og kan fx findes i gummistøvler, regntøj, voksduge, vandslanger, vinylgulve, luftmadrasser og presenninger.

Så hvis du eksempelvis har smadret dit festival-gear i sommerens våde vejr, vil det være en god ide at undersøge om det indeholder pvc, inden du smider det ud.

3

Porcelæn og keramik i glascontainer

Selvom glas og kopper typisk står side og om side i køkkenet, skal de forskellige steder hen, når de skal smides ud. Fejlsortering i glasaffaldet kommer oftest fra porcelæn eller keramik.

Det kan skyldes, at mange gætter sig til, hvor det skal sorteres hen ud fra, hvad det minder mest om. Hvilket i de fleste tilfælde er en god måde at sortere på, men ikke når kommer til glas og porcelæn/keramik.

Mens glasflasker, konservesglas og drikkeglas alle er produceret af sand, er den primære bestanddel af porcelæn og keramik ler. Og de to materialer går ikke godt sammen i genanvendelse, hvilket betyder at porcelæn og keramik i en glascontainer er at betragte som noget rigtig grus i maskineriet.

Hvordan sorterer man korrekt?

På de fleste genbrugsstationer er der containerne til keramik og porcelæn, mens i nogle kommuner er det muligt at aflevere det i skabe eller røde bokse til farligt affald.

4

Gavepapir ryger i papircontainer

Da vi snart nærmer os julen, er det oplagt at tage fat om gavepapiret. Det meste gavepapir må til trods for navnet ikke sorteres sammen med det øvrige papiraffald, men skal derimod til restaffald.

Almindeligt gavepapir er en blanding af papir og plast. Papiret er typisk belagt med en fin folie og i de fleste tilfælde også glimmer og andre festligheder.

Sorteringslogikken er endnu en gang, at sammenblandede enheder (papir og plast) besværliggør genanvendelsen. Papirfibrene i gavepapiret er derudover af en så ringe kvalitet, at det egner sig bedre til forbrænding.

Læs også: Alt du skal vide om den bæredygtige jul

Selvom mange efterhånden kender til sorteringen af gavepapir, er det vigtigt at gentage, da genanvendelsen af papir ikke ”tåler” mange urenheder før et bundt bliver kasseret og sendt til forbrænding.

Der er heldigvis alternativer til almindeligt gavepapir. Man kan lave det selv af avispapir eller købe genanvendeligt gavepapir.

Læs også: Din guide til bæredygtige julegaver

Ikke alle kommuner opererer med samme sorteringsanvisninger og bloggen tager udgangspunkt i Dansk Affaldsforenings fælles sorteringskriterier. Der kan være emner i bloggen, som ikke stemmer overens med din lokale sorteringsvejledning.

Kristian Bjerregaard er ny blogger på Grøn Forskel

  • Kristian er kommunikationsrådgiver og arbejder på Vestforbrændingen.
  • Han rådgiver kommuner om, hvordan de kan styrke deres affaldsindsats.
  • Gennem sit arbejde forsøger han at få folk til at sortere mere miljørigtigt.