Shane og FN’s 17 verdensmål til børn: Kvalitetsuddannelse

Multikunstner, Shane Brox, fortæller via fantasifulde historier, hvad FN’s 17 verdensmål går ud på.
1/7 2020

Verdensmål 4 handler om kvalitetsuddannelse, og at alle skal have ret til at gå i skole og få en uddannelse. I dette afsnit møder vi skolelærer Ebbe, der underviser 2.b. Ebbe lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå i skole. Skolen er nemlig ikke kun et sted, hvor børn lærer at stave og regne. Ebbe lærer også sine elever, hvordan vi omgås hinanden og passer på jorden. For jo mere, vi ved om jorden – dyrene, mennesket, og hvordan vi respekterer andre, jo større chance er der for, at vi passer på hinanden og vores planet.

FN’s verdensmål

Hvad er det nu lige FN’s 17 verdensmål handler om? Det kan være vanskeligt at svare på, og det er endnu sværere at oversætte til et sprog, som børn kan forstå. Men det kan Shane Brox via hans kreative, eventyrlige og tankevækkende univers, der møder børn og barnelige sjæle i øjenhøjde. I en serie af 17 små afsnit beskriver Shane Brox hvert verdensmål, lige fra afskaffelse af fattigdom til kvalitetsuddannelse og livet i havet og på land.
Shane og FN’s 17 verdensmål til børn er et underholdende og lærerigt element, der åbner op for samtale med de små om store emner.

Se flere afsnit om verdensmålene her.

Verdensmål 4 handler om at sikre, at alle har adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Selvom alle verdensmålene er vigtige og hænger sammen, er verdensmål 4 om god uddannelse til alle måske alligevel det vigtigste af alle målene. Det mener eksperten i bæredygtig udvikling Jeffrey Sachs fra Columbia University, og han er ikke alene i den vurdering. Målet er også det mest populære blandt de næsten ti millioner mennesker, der stemte i FN’s online afstemning ”MyWorld”, hvor alle mennesker var inviteret til at vælge, hvilke mål for verden, der var vigtigst for netop dem og deres familie. Pointen er klar: Uddannelse er det grundlag, der både gør os i stand til at forstå og gøre noget ved verdens problemer og samtidig gøre livet bedre for os selv.

Selvom det stadig er langt fra alle, der får en god uddannelse, er det heldigvis gået fremad med adgang til uddannelse i verden de seneste årtier. Hvor det i 1970 kun var cirka 75 procent af verdens befolkning, der gennemførte grundskolen, steg tallet til over 80 procent i firserne, og fra 2000 steg tallet igen, så over halvfems procent af verdens børn i dag gennemfører. Hvor det tidligere oftere var drengene, der fik muligheden, er der nu næsten lige mange drenge og piger, der starter i skole.

Men det er ikke nok at sidde på skolebænken; man skal også lære noget. I nogle udviklingslande er undervisningen stadig så ringe, at kun omkring halvdelen af børnene har lært at læse, når de går ud af skolen. Men det bliver langsomt bedre. UNESCO vurderer, at godt 83 procent af verdens unge mellem 15 og 24 år kunne læse og skrive i 1990. Seneste vurdering fra 2010 viser, at tallet er steget til lidt over 90 procent.

De boglige færdigheder er dog kun en del af den samlede uddannelse, som også skal danne børnene til at kunne leve sammen fredeligt og forstå menneskets forhold til naturen. Begge dele er kritisk vigtige for en bæredygtig fremtid, skriver FN i deres seneste rapport om status på verdensmålene.
Læs meget mere om FN’s verdensmål 4: https://www.verdensmaal.org/4-kvalitetsuddannelse


Nyhedsbrev