Shane Brox

Shane og FN’s 17 verdensmål til børn: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Multikunstner, Shane Brox, fortæller via fantasifulde historier, hvad FN’s 17 verdensmål går ud på.
5/8 2020

Verdensmål 8 handler om anstændige jobs og økonomisk vækst, og at alle skal have ret til et ordentligt arbejde, så man kan tjene penge til mad, tøj og et sted at bo. I dette afsnit møder vi Ramesh, som arbejder på en tøjfabrik. På fabrikken bruger man giftige kemikalier til at farve tøjet, og det er både skadeligt for Ramesh og for naturen. Mens du går i skole, er der børn andre steder i verden – ligesom Ramesh – som bliver nødt til at arbejde for at deres familie kan overleve.

Se flere afsnit her

Verdensmål 8 handler om, at vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Når hundreder af millioner af mennesker skal have mulighed for at arbejde sig ud af ekstrem fattigdom, kræver det økonomisk vækst. FN sigter mod, at væksten i de mindst udviklede lande skal op på syv procent. Tallet er ikke tilfældigt valgt – ifølge Verdensbanken bliver levestandarden fordoblet på et årti, hvis væksten er på syv procent årligt. Vi er dog stadig et stykke fra det magiske syvtal. Væksten i de mindst udviklede lande lå på omkring 3,5 procent årligt fra 2000-2014, og forventes at blive på 5,5 procent i 2017.

Mange udviklingslande lande bygger deres økonomi på at sælge råstoffer, og væksten hænger derfor tæt sammen med prisen på råstoffer på verdensmarkedet. Når prisen falder, går væksten i stå i disse lande. Men omvendt har mange fattige lande et stort overskud af unge mennesker, som er bedre uddannede end tidligere. Det giver gode forudsætninger for økonomien.

Økonomisk vækst er ikke i sig selv nogen garanti for, at et lands befolkning kommer ud af fattigdom. Hvis uligheden stiger, kan den øgede rigdom fra væksten ende hos få ekstremt rige personer. Derfor er der også et Verdensmål om at nedbringe den globale ulighed (mål 10).

Den økonomiske vækst sætter også jordens ressourcer under pres. Verdensmålenes ambition er, at væksten skal være bæredygtig, hvilket blandt andet betyder, at vi skal bruge de globale ressourcer mere effektivt i forbindelse med forbrug og produktion. Vi skal også arbejde for at afkoble økonomisk vækst fra ødelæggelse af miljøet. Et eksempel kunne være, at verdens skove ikke skal fældes for at opnå en kortvarig økonomisk gevinst, men i stedet bevares og bruges år efter år.

Sidst men ikke mindst skal der fokus på arbejdstagerrettigheder, så fattige ikke bare får et arbejde, men også værdige og sikre forhold. Der skal slås ned på menneskehandel med det samme, og senest fra 2025 skal alle former for børnearbejde helt være stoppet.

Læs meget mere om FN’s verdensmål 8: https://www.verdensmaal.org/8-anstaendige-jobs-og-oekonomisk-vaekst#secondary-header-container

 FN’s verdensmål

Hvad er det nu lige FN’s 17 verdensmål handler om? Det kan være vanskeligt at svare på, og det er endnu sværere at oversætte til et sprog, som børn kan forstå. Men det kan Shane Brox via hans kreative, eventyrlige og tankevækkende univers, der møder børn og barnelige sjæle i øjenhøjde. I en serie af 17 små afsnit beskriver Shane Brox hvert verdensmål, lige fra afskaffelse af fattigdom til kvalitetsuddannelse og livet i havet og på land.

Shane og FN’s 17 verdensmål til børn er et underholdende og lærerigt univers der åbner op for samtale med de små om store emner.


Nyhedsbrev