Om os
Vi er alle bekendte med, at vores klode er udsat. Det er noget, vi mærker i de valg, vi træffer i den nære hverdag, og vi mærker det på politisk plan. På Grønforskel.dk bliver du både klogere og klædt på til at gøre en grøn forskel.

På Grønforskel.dk får du dybdegående artikler, der zoomer ud og belyser energi og klima i et større perspektiv. Vi undersøger ny teknologi og gør dig klogere på, hvordan vi med innovative løsninger kan gå en grønnere fremtid i møde. I den anden ende af skalaen tager vi den grønne omstilling helt ind i din nære hverdag med inspirerende og håndgribelige guides til, hvordan du kan gøre en grøn forskel.

At være sammen om den grønne forskel giver energi til livet.

Initiativtager

Bag Grønforskel.dk står Danmarks største kundeejede energi- og fiberselskab, SEAS-NVE. SEAS-NVE arbejder dagligt for den grønne omstilling og har de seneste år lavet større miljøtiltag og større investeringer i vedvarende energi.

 

Nyhedsbrev