Der findes mange typer af miljømærker

Find vej i junglen af miljømærker

Har du også svært ved at gennemskue, hvad de forskellige mærkningsordninger egentlig betyder? Her får du overblikket, så du ved, hvad du skal kigge efter.
28/9 2020

Du kender garanteret miljømærkerne – eller, det vil sige, du genkender i hvert fald flere af dem. Men hvad er miljømærker egentlig, og hvad betyder de? Vi guider dig gennem junglen af mærkningsordninger, så du er helt med på, hvad du skal se efter, når du handler dine dagligvarer.

Hvad er et miljømærke?

Når du er ude at handle, har du måske set, at der på fx kaffen, bananerne, sæben eller mælken sidder et lille mærke? De kaldes miljømærker, og dem findes der flere forskellige typer af. Nogle miljømærker indikerer, at produkter er produceret med hensyntagen til miljøet, mens andre indikerer, at produkterne ikke indeholder fx sprøjtegifte eller parfumer.

Nogle mærker er officielle miljømærker, andre er lavet i et samarbejde mellem branchen og fx forbruger- eller miljøorganisationer, mens andre igen er branchens egne mærker. Miljømærkede produkter skal altid leve op til en række kriterier, der er forskellige alt efter mærkning og produkttype.

På den måde er miljømærkerne skabt som hjælp til dig som forbruger, så du hurtigt kan se, om produktet er enten økologisk, produceret under hensyntagen til miljømæssige forhold eller er astma- og allergivenligt. Samtidig er de miljømærkede produkter med til at bidrage til en mindre miljøbelastende vareproduktion.

Miljømærker

Herunder finder du de mærker, der anvendes som blåstempling af de miljømæssige forhold for produktion af den pågældende vare.

1

Rainforest Alliance

Hvad er det?

Det er et internationalt, privat miljømærke, der typisk findes på chokolade, bananer og kaffe.

Hvad betyder det?

Rainforest Alliance-mærket sikrer, at der er taget hensyn til menneskerettigheder samt dyre- og planteliv i regnskoven under produktionen af produktet og leveringen til supermarkedet.

Hvem står bag?

Det gør den amerikanske non-profit miljøorganisation Rainforest Alliance, som i mere end 30 år har arbejdet på at forbedre levevilkårene for landmænd og skovarbejdere, beskytte skovene og skabe bæredygtige leveforhold. Læs mere om miljøorganisationen, dens arbejde og miljømærke her.

2

Fairtrade

Hvad er det?

Fairtrade-mærket er en international mærkningsordning, der sikrer bønder og arbejdere rundt om i verden bedre betaling og ordentlige arbejdsvilkår.

Hvad betyder det?

Fairtrade betyder, at bønder og plantagearbejdere får en fair pris for deres råvarer og overskud til at investere i et bedre liv. Når et produkt er mærket med Fairtrade viser det samtidig, at råvarerne er produceret under forhold, der tager hensyn til både miljø og mennesker i hele processen – fra frøet sås i jorden til det færdige produkt står på hylden i sin emballage. Det betyder, at fx børnearbejde og sundhedsskadelige sprøjtemidler er forbudt, og at der er krav til sikkerhedsudstyr, beskyttelse af lokalmiljøer og vandløb, og at der sikres variation i nærmiljøernes plante- og dyreliv.

Hvem står bag?

Det gør den internationale organisation Fairtrade. De har nationale Fairtrade-organisationer rundt om i verden – fx Fairtrade Danmark. Organisationen arbejder for fair global handel, arbejder med FN’s verdensmål, ligestilling mellem kønnene samt klima og miljø. Læs mere her.

3

Ecolabel

Hvad er det?

EU’s blomstermærke, Ecolabel, er et af Danmarks officielle miljømærker. Du kan finde det på nonfoodvarer som eksempelvis shampoo, kosmetik, tekstiler, papir og elektronik, men også på produkter som opvaskemaskiner, maling og gulvmaterialer og services som hoteller og campingpladser. EU-Blomsten, som mærket også kaldes, blev indført i EU i 1992 med det formål at fremme miljøvenlige produkter i hele Europa, gøre det let for forbrugerne at vælge produkter, der er skånsomme for miljøet og mindske den samlede miljøbelastning ved at kigge på hele produktets livscyklus.

Hvad betyder det?

Ecolabel er din garanti for, at produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori. Miljømærket stiller desuden høje miljø- og kemikaliekrav, som betyder, at produkter med Ecolabel-miljømærket i højere grad skåner natur og er produceret uden indhold af skadelige kemikalier.

Hvem står bag?

Det gør Miljømærkning Danmark. Det er dem, der står for at kontrollere og certificere produkter og services med miljømærker. Læs mere her eller på EU’s hjemmeside her.

4

FSC

Hvad er det?

FSC-mærket er et privat, internationalt mærke til træ og papir. FSC står for Forest Stewardship Council.

Hvad betyder det?

Når du vælger FSC-mærkede produkter – fx havemøbler, gulve, papir eller emballage er du med til at beskytte naturen og levevilkårene i de skove, træet kommer fra. I en FSC-skov bliver der nemlig ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig bliver truede arter og udsatte områder beskyttet, og arbejderne er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn og arbejdsforhold. FSC er med til at fastsætte et antal træer pr. hektar skov, som aldrig må fældes og ej heller fjernes, når de en dag dør. Det er med til at skabe bedre vilkår for dyre- og planteliv.

Hvem står bag?

Det er den internationale skovcertificeringsordning FSC. De har også en afdeling i Danmark, kaldet FSC Danmark, der arbejder med at udbrede FSC-mærket og sikre dets anerkendelse som mærke for produkter af træ og papir, der kommer fra bæredygtige skove. Læs mere her.

5

Indeklimamærket

Hvad er det?

Mærket er ikke som sådan et miljømærke, men det giver dig mulighed for at vælge de byggevarer og produkter, der giver det bedst mulige indeklima. Mærket stiller krav til produkternes påvirkning på indeklimaet, og et indeklimamærket produkt gennemgår prøver for at sikre, hvilke stoffer og kemikalier, der indgår i produktet, og at produktets frigivelse af stoffer til luften ikke overskrider den fastlagte øvre grænse.

Hvad betyder det?

Indeklimamærket sikrer, at produktet har en lav indeklimapåvirkning og ikke frigiver skadelige stoffer og partikler i luften. Når du vælger indeklimamærkede produkter – såsom møbler og inventar – bidrager du til et godt og sundt indeklima.

Hvem står bag?

Det gør den frivillige mærkningsordning Dansk Indeklima Mærkning, som blev etableret i 1993. I dag bliver Dansk Indeklima Mærkning drevet af Teknologisk Institut. Læs mere om indeklimamærket her.

6

Svanemærket

Hvad er det?

Du har nok set det lille grønne miljømærke med den hvide svane på dine produkter derhjemme, eller når du handler ind. Mærket findes nemlig på en lang række nonfood-produkter som vaskepulver, kosmetik, shampoo, solcremer og bagepapir, og det er blandt de miljømærker, der har de skrappeste krav til miljøcertificeringer.

Hvad betyder det?

Svanemærket er et officielt miljømærke for Norden og blev stiftet i 1989 af Nordisk Ministerråd. At det er et officielt miljømærke betyder, at myndighederne bakker op om mærket – i Danmark er det Miljø- og Fødevarestyrelsen, der bakker op. Når du vælger svanemærkede produkter, vælger du samtidig også de produkter, som er blandt de miljømæssigt bedste.

Hvem står bag?

Det gør Miljømærkning Danmark. De er med til at sikre, at svanemærkede produkter lever op til de miljømæssige krav, der ligger til grund for mærkningen. Det er hele produktets livscyklus, der kommer i betragtning, når det skal vurderes, om det kan miljømærkes. Det betyder, at der blandt andet bliver set på, hvilke råvarer der bliver brugt, hvordan produktet bliver fremstillet, og hvad brug af produktet gør ved forbrugeren såvel som naturen. Du kan læse mere om Svanemærket her.

7

Der Blaue Engel

Hvad er det?

Der Blaue Engel er et tysk miljømærke, der blandt andet vurderer produkters miljømæssige påvirkning ud fra hele produktets livscyklus – altså fra de produceres til de skal bortskaffes igen.

Hvad betyder det?

Der Blaue Engel, som betyder Den Blå Engel, var det første miljømærke i verden, og det fokuserer blandt andet på genbrugsmaterialer, at produktionen er ressourcebesparende (fx vand og energi), og at produkterne undgår skadelige og forurenende stoffer. Der Blaue Engel minder om miljømærkerne Svanemærket og Ecolabel og findes også ofte på de samme produkter. Der Blaue Engel-mærket har eksisteret i mere end 40 år og har til formål at beskytte forbrugere såvel som naturen.

Hvem står bag?

Tysklands Miljøministerium. Du kan læse mere om Der Blaue Engel-miljømærket her.

8

Bra Miljöval

Hvad er det?

Brä Miljöval er et svensk miljømærke, som skal hjælpe forbrugere til at vælge produkter, som skader miljøet mindst muligt.

Hvad betyder det?

Brä Miljöval-mærket findes indenfor en række forskellige områder såsom biobrændsel, elenergi, fjernvarme, kosmetik, forsikringer, kemiske produkter og transport.

Hvem står bag?

Det gør Naturskyddsföreningen. Læs mere her.

Miljømærker for pleje, kosmetik og tekstiler

Mærkning af pleje-, kosmetik- og tekstilprodukter hjælper dig til at undgå skadelige og allergifremkaldende stoffer i eksempelvis shampoo, sæbe, opvaskemiddel m.m. De guider dig også til at vælge produkter, der er produceret med hensyn til miljøet.

1

Den Blå Krans

Hvad er det?

Den Blå Krans sikrer, at produktet er allergivenligt og findes typisk på sæber, cremer, lotion og vaskepulver.

Hvad betyder det?

Produkter mærket med Den Blå Krans indeholder ikke parfume, farvestoffer, optisk hvidt, formaldehyd, produktsminke eller andre unødvendige stoffer. Derfor er produkter mærket med dette mærke et godt valg, hvis du har hudallergi eller ønsker at minimere risikoen for at udvikle det.

Hvem står bag?

Astma-Allergi Danmark. Allergiforeningen holder sig opdateret om den nyeste viden på området ved blandt andet at samarbejde på tværs af landegrænser med fagfolk som hudlæger og forskere, men også internationale foreninger. Læs mere her.

2

Asthma Allergy Nordic

Hvad er det?

I 2018 kom et nyt mærke på markedet, som har den samme genkendelige blå krans som Astma-Allergi Danmark, men med en svale i midten og tekst udenom kransen. Det nye mærke skal være med til at sikre, at forbrugerne i Norden, og i stigende grad også lande i resten af verden, kan undgå parfumer og allergener i deres produkter.

Hvad betyder det?

Asthma Allergy Nordic er en del af samme allergimærkning som Den Blå Krans. Mærket står sådan set også for det samme, nemlig at produkter med allergimærket er blevet grundigt gennemgået og vurderet i forhold til allergifremkaldende indholdsstoffer. Det nye mærke er opstået som en del af et nordisk samarbejde med allergiforeninger i Norge og Sverige.

Hvem står bag?

Det gør tre nordiske astma- og allergiforeninger: Astma-Allergi Danmark, Norges Astma- og Allergiforbund samt Astma- och Allergiförbundet Sverige. Allergimærket er derfor også en sammenlægning af foreningernes egne mærker og består af den genkendelige Blå Krans fra den danske allergiforening, mens svalen i logoet kommer fra den svenske allergiforenings allergimærke. Læs mere og det nordiske allergimærke her.

3

GOTS

Hvad er det?

Mærket er en international standard for økologiske fibre.

Hvad betyder det?

GOTS står for Global Organic Textile Standard og giver garanti for, at tekstilproduktionen er både miljømæssigt og socialt ansvarlig gennem hele forsyningskæden. Det sker blandt andet ved strikse krav til miljømæssige kriterier og arbejdsforhold under produktion af tekstiler.

Hvem står bag?

Det gør fire medlemsorganisationer: Organic Trade Association (fra USA), International Association Natural Textile Industry (fra Tyskland), Japan Organic Cotton Association (fra Japan) og Soil Association (fra Storbritannien). Du kan læse mere om miljømærket GOTS her.

4

BDIH

Hvad er det?

Et tysk mærke, som typisk findes på naturkosmetik, kosttilskud og medicin.

Hvad betyder det?

Mærket stiller høje krav til indholdsstoffer – særligt i forbindelse med dyrevelfærd. Det tillader eksempelvis ikke, at produkter indeholder råmaterialer fra hvirveldyr, eller at produktet bliver testet på dyr. Produkter med BDIH-mærket indeholder ikke organisk-syntetiske farvestoffer, syntetiske dufte, silikoner, paraffiner og andre petroleumsprodukter.

Hvem står bag?

Det gør International Organic and Natural Cosmetics Cooperation (IONC), og det er dem, der kontrollerer og certificerer produkterne, så de lever op til de fastlagte krav og kriterier. Læs mere her.

5

Ecocert

Hvad er det?

Det er et internationalt økologi- og miljømærke.

Hvad betyder det?

Mærket har fokus på bæredygtighed og fairtrade og findes bl.a. på kosmetik, fødevarer og tøj. Det går op i naturlige og økologiske ingredienser, og at naturlige ressourcer bruges ansvarligt.

Hvem står bag?

Det gør Ecocert, som i mere end 30 år har certificeret produkter i Frankrig og 130 andre lande. Læs mere her.

6

NATRUE

Hvad betyder det?
Et tysk natur-kosmetikmærke, som findes i tre varianter.

Hvad betyder det?

Mærket findes i en variant for naturlige råvarer, en for naturlige råvare med en del økologiske og en sidste variant for rent økologiske råvarer. NATRUE-mærket skal hjælpe forbrugere over hele verden til at kunne vælge naturlige og økologiske kosmetikprodukter.

Hvem står bag?

NATRUE er stiftet af flere organisationer: WALA, Weleda, Laverana, PRIMAVERA, LOGOCOS og CEP. Du kan læse mere om NATRUE-mærket her.

Miljømærker for energi og elektronik

Mærkerne her anvendes til at vejlede om produkters energieffektivitet.

1

ENERGY STAR

Hvad er det?

Et mærke til de mest energieffektive it-produkter som computere, skærme og printere.

Hvad betyder det?

ENERGY STAR stiller krav til produktets energiforbrug i både drift og standby.

Hvem står bag?

Den amerikanske Miljøstyrelse, Environmental Protection Agency (EPA). Læs mere her.

2

EU's Energimærke

Hvad er det?

Energimærket viser, hvor energieffekt produktet er – og er obligatorisk på elektronikprodukter som køleskabe, fjernsyn og vaskemaskiner.

Hvad betyder det?

Energimærket fortæller, hvor stort det årlige energiforbrug er. For de fleste produkter går skalaen fra G til A+++. Fra 2021 vil mærkningsskalaen dog blot hedde A-G for produkter såsom køleskabe, tv-apparater, lamper og vaskemaskiner.

Hvem står bag?

EU-Kommissionen. Læs mere her.

3

Grønne bladmærker

Hvad er det?

De grønne bladmærker er en ny mærkningsordning for elprodukter.

Hvad betyder det?

De grønne bladmærker skal gøre det lettere for forbrugerne at vælge elprodukter, der udleder mindre CO2 via forbruget af strøm end andre produkter i samme kategori. Mærkningsordningen består af to mærker. Det ene er ét grønt blad, som betyder, at el-leverandører leverer strøm, som er baseret på 100 procent vedvarende energi. Det andet mærke forestiller to grønne blade, og det er til de el-leverandører, som – foruden de 100 procent vedvarende energi – også har gennemført andre tiltag for klimaet, som begrænser CO2-udslippet.

Hvem står bag?

Det gør Forbrugerombudsmanden sammen med Dansk Energi, De Frie Energiselskaber, Energisammenslutningen, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Forbrugerrådet Tænk, Rådet for Grøn Omstilling samt Landbrug og Fødevarer. Læs mere her.

4

CE

Hvad er det?

CE-mærket er opstået på baggrund af en ønske om at skabe en fri bevægelse af varer mellem landende i EU.

Hvad betyder det?

CE-mærket sikrer, at produkter lettere kan handles på tværs af EU-landene, fordi mærkningen sikrer, at produkterne overholder EU-lovgivningen og standardernes krav.

Hvem står bag?

EU-Kommissionen. Læs mere her.

5

TCO

Hvad er det?

TCO er en mærkningsordning, hvis formål er at fremme en bæredygtig udvikling af IT-produkter.

Hvad betyder det?

TCO-mærkningen fås til 11 IT-produkter såsom skærme, høretelefoner, smartphones, projektorer, bærbare computere, PC’er og tablets. TCO-mærket bliver tildelt ud fra omfattende kriterier, der tager højde for arbejdsvilkår og miljømæssig bæredygtighed. Hele TCO-ordningen er nemlig skabt med henblik på at skabe forudsætninger for et godt arbejdsmiljø på særligt kontorpladser, hvor produkterne er lavet af en kvalitet, som er god for både forbrugeren og miljøet.

Hvem står bag?

Det gør organisationen TCO Development. De går op i, at de mærkede produkter lever op til høje kriterier indenfor miljø og socialt ansvar – fx arbejdstider, arbejdsmiljø og lønninger. Læs mere om TCO-mærkningsordningen her.

Miljømærker for fødevarer og fiskeri

Mærkning af fødevarer vejleder dig til at afkode produktionsmetode og ingrediensindhold. Nogle mærker fortæller også om dyrevelfærd.

1

Ø-Mærket

Hvad er det?

Det danske økologimærke viser, at EU-reglerne for økologisk produktion er overholdt.

Hvad betyder det?

Fødevarer mærket med det røde Ø er fremstillet af råvarer fra økologiske landbrug, hvor der ikke er brugt kunstgødning og sprøjtegift – og ikke er tilsat sødestoffer, smagsforstærkere eller farvestoffer.

Hvem står bag?

Fødevarestyrelsen. Læs mere her.

2

EU's økologilogo

Hvad er det?

EU’s svar på det danske økologimærke.

Hvad betyder det?

Man har indført et EU-mærke for økologi, fordi der i EU er vedtaget nogle fælles regler for økologi. Mærket betyder det samme som det røde Ø og skal være på alle økologiske emballerede fødevarer fra EU. Derfor har alle danske økologiske varer altid EU-logoet ved siden af Ø-mærket.

Hvem står bag?

EU-Kommissionen. Læs mere her.

3

Nøglehulsmærket

Hvad er det?

Nøglehulsmærket er et nordisk ernæringsmærke på blandt andet mælk, yoghurt, fisk, kylling, frugt, bær, grøntsager, brød, pasta og mel.

Hvad betyder det?

Mærket er din sikkerhed for, at produktet har et lavt indhold af fedt, sukker og salt og/eller et højt indhold af kostfibre.

Hvem står bag?

Fødevareministeriet. Læs mere her.

4

Fuldkornsmærket

Hvad er det?

Fuldkornsmærket gør det nemt at vælge fuldkorn og findes på brød, mel, pasta, kiks og morgenmadsprodukter.

Hvad betyder det?

Fødevaren indeholder mindst 50 procent fuldkorn, højst syv procent fedt og fem procent sukker.

Hvem står bag?

Fuldkornspartnerskabet. Partnerskabet består af Fødevarestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen samt en række fødevarevirksomheder som eksempelvis Coop og ALDI. Læs mere her.

5

Vegan-mærket

Hvad er det?

Vegan-mærket bruges på produkter, som er fri for animalske ingredienser, og som ikke er blevet testet på dyr.

Hvad betyder det?

Vegan-mærket er en international standard, og veganermærkede produkter skal leve op til mærkets kriterier. Produkterne må fx ikke indeholde animalske stoffer eller have været involveret med dyr.

Hvem står bag?

Det gør The Vegan Society. Læs mere om organisationen og Vegan-mærket her.

6

Miljømærker for dyrevelfærd

Hvad er det?

Dyrevelfærdsmærkerne er med til at vise i hvor høj grad dyrevelfærden ligger over den almindelige standardproduktion i den danske lovgivning. Mærkerne findes på fødevareprodukter som eksempelvis æg, mælk, kylling, svine- og oksekød.

Hvad betyder det?

Der findes fire forskellige dyrevelfærdsmærker:

  1. Det Gode Staldliv (har ét hjerte i mærkningen). Dette mærke viser, at dyrene blandt andet har haft mere plads i stalden.
  2. Det Gode Udeliv (har to hjerter i mærkningen). Dyrevelfærdsmærket med to hjerter fortæller, at dyrene – foruden det gode staldliv – også kommer på græs og har adgang til frisk luft på friland.
  3. Det Økologiske Liv (har tre hjerter i mærkningen). Produkter med dette mærke viser, at dyrene har endnu mere plads til at bevæge sig frit – både inde og ude. De har desuden spist 100 % økologisk foder hele livet, og der er strenge regler for brug af medicin til dyrene.
  4. Det Ekstra Gode Liv (har fire hjerter). Dette mærke tildeles af et uafhængigt ekspertpanel, og det gives kun i de tilfælde, hvor der er tale om en ekstraordinær stor indsats, som har betydet en markant forskel for dyrenes velfærd.

Hvem står bag?

Det gør Coop. Mærkningsordningen er ment som en hjælp til de forbrugere, der ønsker at vælge dyrevelfærden til, når de handler fødevareprodukter. Du kan læse mere her.

7

Bedre Dyrevelfærd

Hvad er det?

Bedre Dyrevelfærd er et mærke, der er sigende for graden af dyrevelfærd, når du som forbruger vælger kød- og mejeriprodukter med 1, 2 eller 3 hjerter.

 

Hvad betyder det?

Du kan ud fra mærket se, hvor meget dyrevelfærd dyrene har oplevet. Kontrollen med mærket er statsgodkendt, og det garanterer, at dyrene har haft bedre forhold end dyr fra traditionel produktion.

 

Hvem står bag?

Det er Fødevarestyrelsen, der står bag denne mærkningsordning. Læs mere her.

8

MSC-mærket

Hvad er det?

MSC-mærket er en bæredygtig fiskeristandard.

Hvad betyder det?

Produkter mærket med MSC betyder, at der er taget højde for fiskebestanden, miljøpåvirkninger og fiskeriforvaltning.

Hvem står bag?

Marine Stewardship Council. Det er en international, selvstændig nonprofitorganisation, som sætter standarder for bæredygtigt fiskeri. De arbejder på at beskytte havene og fiskebestandene. Læs mere her.

9

ASC-mærket

Hvad er det?

Et mærke, der bruges om bæredygtigt opdræt af fisk

Hvad betyder det?

ASC-mærket står for Aquaculture Stewardship Council, og dets certificering hjælper til et ansvarligt og bæredygtigt fiskeopdræt i hav og dambrug.

Hvem står bag?

for Aquaculture Stewardship Council. Det er en selvstændig, international nonprofitorganisation, som styrer verdens ledende certificeringsprogram for ansvarligt fiskeopdræt. Læs mere om organisationen og mærket her.

10

Demeter

Hvad er det?

Demetermærkerne findes på danske og internationale fødevareprodukter, som foruden at være økologiske også er dyrket med biodynamiske metoder.

Hvad betyder det?

Fødevarer mærket med et Demetermærke er produceret og kontrolleret ud fra de danske og europæiske økologiregler samt de biodynamiske Demeterregler. Det betyder blandt andet, landmændene ikke må gøde med konventionel gylle på den biodynamiske jord, og at de ikke må bruge hverken nanoteknologiske stoffer, nitrit eller nitrat i produkterne. Det betyder også, at der kun må bruges 22 E-numre i Demetermærkede produkter. Til sammenligning må der i økologiske produkter være 49, mens der i konventionelle produkter må være hele 370 E-numre. Du kan læse mere om Demeterreglerne her.

Hvem står bag?

Det gør Biodynamic Federation – Demeter International. Læs mere om organisationen her. I Danmark er det Demeterforbundet, der kontrollerer produkterne, og de kontrollerer fx landbrug, gartnerier, frugtplantager og vingårde, men også bagerier, mejerier, slagterier m.m.


Nyhedsbrev