Klimavenlig strøm i en pærer

3 ting du ikke vidste om klimavenlig strøm

Hvad er klimavenlig strøm egentlig, og hvordan kan du selv gøre dit energiforbrug klimavenligt? Her får du eksperternes svar.
25/3 2016
1

Klimavenlig strøm er skabt af sol og vind

Hver gang vi tænder vaskemaskinen eller lyset, udledes der CO2. Klimavenlig strøm er strøm, der bliver produceret af for eksempel vindmøller eller solceller, hvilket er med til at reducere udledningen af klimagasser som CO2. I gennemsnit udledes der 482 gram CO2 for hver forbrugt kWh.

2

Omkring en tredjedel af strømmen kommer fra vindmøller

Selvom vi i Danmark helst vil bruge klimavenlig strøm, bliver strømmen teknisk set altid blandet i forsyningsnettet. Det vil sige, at strømmen i stikkontakten er en blanding af energi fra vindmøller, solceller, kul, atomkraft og naturgas. Ifølge Energinet.dk udgør andelen af vindmølleproduceret strøm i det danske elnet 35 procent, mens strømmen fra solenergi udgør 2 procent (målt i 2016).

3

Få personlig energirådgivning

Jo mindre energi, du bruger, desto mindre CO2 bliver der udledt. Det er derfor altid en god idé at kigge dit forbrug efter i sømmene, og det kan du få hjælp til hos mange danske elselskaber. En energirådgiver kan ved at tage udgangspunkt i dit forbrug komme med forslag til, hvor du kan spare.

Kilder: Product Manager Kurt Andersen fra SEAS-NVE og Erik Thrane fra Klimafonden.

Nyhedsbrev