Fokus
23. december 2016

11 ting der gik godt for klima og miljø i 2016

Det Økologiske Råd har hjulpet os med en top 11 over positive ting, der er sket på den grønne dagsorden i året, der gik. Læs - og bliv glad!

Billede af året der gik for miljøet 2016
Hvad er det mest positive, vi kan tage med os fra 2016, når vi tænker på klima og miljø? Noget af det handler om økogrønt, vindmøller og afsløring af slemme biler. Læs meget mere nedenfor!

I disse dage lakker 2016 mod enden.

Men hvordan så året egentlig ud, hvis man tager de optimistiske klima- og miljøbriller på?

Vi spurgte sekretariatsleder Christian Ege fra Det Økologiske Råd, om han ville hjælpe os med en top 11 over de positive ting, der er sket i 2016, når vi taler grønne tiltag.

Og det blev til denne flotte liste, som vi opløftet kan gå ind i det nye år med i baghovedet:

1. Aftalen, der kommer til at gøre livet svært for Trump

Paris-aftalen blev ratificeret (accept fra landene om, at traktaten er juridisk bindende, red.) så hurtigt og af så mange lande –  incl. Kina og USA. Aftalen er ikke tilstrækkelig, siger Christian Ege, men den er et stort fremskridt, og den bliver svær for Trump at sabotere, selvom han vil forsøge.

Paris-aftalen skal blandt andet “holde stigningen i den gennemsnitlige globale temperatur et godt stykke under to grader i forhold til det førindustrielle niveau samt gøre en indsats for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader.”

Sådan så det ud, da aftalen blev vedtaget i december sidste år:

2. Vi køber mere og mere øko

Salget af økologiske fødevarer fortsætter med at stige i Danmark, siger Christian Ege. Vi kan fortælle, at tallene ikke er kommet endnu, men 2016 ser klart ud til at slå 2015, hvor vi købte økologiske dagligvarer for 7 mia kroner – en stigning på 12 procent fra året før. Det er især frugt og grønt, der hitter, når det kommer til økovarer.

Prøv engang at se, hvordan øko-kurven er steget siden begyndelsen af 00’erne:

3. Mindre fosfor på markerne

EU har grebet ind over for den danske regerings landbrugspakke og krævet, at en del af forringelserne i den skal genoprettes eller kompenseres, fortæller Christian Ege. Det betyder, at en del af efterafgrøderne, som regeringen havde gjort frivillige, skal gøres obligatoriske.

Og så skal der sættes loft over spredningen af fosfor på markerne. Og det er godt, for 499 af Danmarks 691 undersøgte søer er så belastede af fosfor fra især landbrugets gyllespredning, at de ikke lever op til EU’s krav om god økologisk tilstand, viser den seneste opgørelse fra Miljø- og Føde­vareministeriet.

4. …og mindre ammoniak!

EU besluttede også at holde fast i kravene om reduktion af landbrugets ammoniakforurening, selvom den danske regering sammen med Polen søgte at forhindre det, siger Christian Ege.

Godt, for et nyt studie fra Columbia University i USA viste i år, at ammoniakdampene fra kvælstof og landbrugsdyrenes ekskrementer er så stor en forureningskilde i Europa, Kina og dele af USA, at ingen anden branche bidrager til dannelsen af de skadelige PM2.5-partikler lige så meget som landbruget. Og det koster faktisk 3,3 millioner for tidlige dødsfald på verdensplan hvert år.

Til gengæld fik Danmark desværre held til at svække den yderligere indsats mod ammoniak i frem mod 2030.

5. Klimagasser – nej tak!

Danmark har til gengæld spillet en afgørende positiv rolle i at nå en global aftale, der blev vedtaget i oktober i år, som begrænser de stærke klimagasser, forklarer Christian Ege. Nemlig HFC-gasserne, som blandt andet bruges som kølemidler i køleanlæg. Og så går vi også forrest her til lands, når der skal udvikles klimavenlige alternativer til gasserne.

Læs meget mere om HFC-aftalen hos Det Økologiske Råd lige her.

6. Afsløring af forureningssvineriet i bilbranchen

Den svindel med luftforureningen (NOx) fra biler, især dieselbiler, som er foregået i store dele af bilbranchen, blev afsløret i år. Det startede i efteråret 2015, men afsløringerne er fortsat igennem hele 2016, blandt andet med kæmpebøder til Volkswagen-fabrikkerne. Det var bare lidt pinligt, at det skulle være USA og ikke EU, der afslørede svindlen, siger Christian Ege.

Se, hvordan sagen udviklede sig i 2016 her:

7. Det kører for vindmøllerne

Den danske vindmølleudbygning fortsætter på trods af at regeringen prøvede at stoppe den, mener Christian Ege. I den såkaldte PSO-aftale blev det fastslået at udbygning med de kystnære havmøller skulle fortsætte – og at havmøller (både de kystnære og dem længere ude på havet, som Kriegers Flak) er faldet så meget i pris, at det stadig bliver sværere at finde økonomiske argumenter for at gå tilbage til de fossile brændsler.

8. Vi smider mindre mad ud

Kampagnen mod madspild har så stor succes, at den har ført til ændret praksis i Danmark, fortæller Christian Ege – blandt andet i store dele af detailhandelen. Her på Grøn Forskel har vi også givet vores lille bidrag og lavet en guide til dig, der gerne vil undgå madspild. Se den her.

I 2012 så kampagnen for madspild blandt andet sådan her ud 🙂

9. Mere biogas!

Der er sket en stor udbygning med biogas – også efter at anlægstilskuddet faldt bort i 2015 – og det skyldes, at økonomien generelt er forbedret i biogas, mener Christian Ege. Men der er stadig udfordringer, når det gælder biogas, der er en del dyrere at producere end solceller og vindmøller.

10. Masser af opmærksomhed til plastik

Det er virkelig positivt, at det på ret kort tid er lykkedes at få skabt folkelig og politisk opmærksomhed om plastikforurening, synes Christian Ege – selv om vi endnu ikke har opnået store konkrete resultater.

Se stifteren af Plastic Change, Henrik Beha Pedersen, fortælle, hvad der sker med plastik i havet her:

11. 2030-mål i EU ser ud til at blive til noget

Og så var der EU-kommissionens store energipakke, også kaldet Vinterpakken, som kom her sidst i november. Den indeholder både skidt og kanel, siger Christian Ege, så den kommer ikke i top 10. Men det gode er, at den præsenterer virkemidler, der skal sørge for, at EU når sin 2030-målsætning for vedvarende energi og energieffektivitet – og det er jo værd at glæde sig over!

Læs mere om