pensioneret kvinde og grønne blade - grøn pension - grøn forskel

Slut med investeringer i klyngebomber og kul: Nu skal din pension være grøn

Det er ikke kun for at lette samvittigheden, at pensionsselskaber investerer bæredygtigt. For faktisk kan bæredygtighed give et ganske godt afkast, hvis man tænker langsigtet.
28/8 2017

Grønne ejendomsinvesteringer. Vindmøller. Bæredygtig skovdrift.

De danske pensionsselskaber ser potentiale i bæredygtige investeringer. Men det handler ikke kun om, at det er godt for samvittigheden, faktisk kan bæredygtighed også være en god forretning.

Bæredygtig pension handler om risikospredning

Om en pensionsopsparing er bæredygtig eller ej, handler om, hvordan man ser på det, siger Bent Greve, professor og velfærds-, skatte- og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet.

“Bæredygtighed i en pensionsopsparing er jo også, hvorvidt den skal være sikker og stabil til pensionsalderen. Af samme årsag er pensionsselskaberne nødt til at se på risikospredningen, og derfor kan de ikke investere udelukkende i grønne produkter, da det ofte tager en årrække for dem at give afkast. Men de kan vælge at tage hensyn til begge dele – altså både bæredygtighed i grøn forstand og økonomisk – og det vælger flere at gøre, da investeringerne inden for eksempelvis grønt byggeri giver god mening,” siger han.

Danskernes pensionsformue er på over 3.000 milliarder kroner. Heraf forvalter pensionskasser og forsikringsselskaber godt 2.000 milliarder kroner, og de penge er pensionsselskaberne de senere år begyndt at investere mere risikabelt.

Hver gang danskerne sparer 100 kroner op til pension, går hele 60 kroner, ifølge Finanstilsynet, nemlig ind på ordninger, hvor det er uklart, hvor store udbetalinger, kunderne i sidste ende modtager. Årsagen er det rekordlave renteniveau, der gør det svært at få ordentlige afkast.

Læs også: Alt du skal vide om bæredygtighed

Bæredygtighed er langsigtet

Det er her, de bæredygtige investeringer kommer ind i billedet. Overalt i verden er bæredygtighed på dagsordenen, og virksomheder, der tænker grønt, er populære blandt investorerne på børserne. Og investeringer i disse virksomheder kan da også give gode afkast på den lange bane – til glæde for pensionskunderne.

“På den lange bane kan investeringerne sagtens være rentable, men på den korte, giver de bæredygtige investeringer sjældent et afkast,“ siger Bent Greve og fortsætter:

“80 procent af pensionskunder følger pensionsselskabernes råd om investeringer, så melder pensionsselskaberne ud, at de vil satse mere på grønne investeringer, vil kunderne også følge dem og sikkert være glade for, at selskaberne også tænker bæredygtigt.”

Men pensionsselskaberne bliver nødt til at finde en balance, for som kunder vil vi selvfølgelig først og fremmest gerne have et afkast – uden at risikere hele vores pension, siger Bent Greve

Om end der nok ikke er mange, som vil vælge det, mener Bent Greve, at der dog er en niche for de bæredygtige pensionsopsparinger, som skal findes blandt de sidste 20 procent.

Og disse kunder har Merkur Andelskasse valgt at satse på. Andelskassen, som i forvejen har en politik om kun at låne ud til private samt til virksomheder og institutioner, som lever op til en række krav til miljø og social bæredygtighed, går nu foran og tilbyder en bæredygtig pensionsopsparing med fuld gennemsigtighed.

Den etiske pensionsopsparing, der er lavet i samarbejde med AP pension kaldes Ansvarlig Pension, og her får kunderne eksempelvis adgang til Triodos-fondene, der investerer i vedvarende energi, mikrolån og etisk screenede aktier og virksomhedsobligationer.

Læs også: Stem på en grønnere fremtid

Skov---grøn-pension---grøn-forskel

Grøn pension handler om at investere (nogle af) pengene i bæredygtige projekter. Som eksempelvis Lærernes Pension, der investerer seks procent af kundernes formue i bæredygtig skovdrift.

Ud med kul og ind med skov

Det kan dog være svært at finde bæredygtige investeringer, som giver et fornuftigt afkast, fordi der i dag er så mange investorer om buddet, men pensionsselskaber som PFA har meldt ud, at de bevidst jagter disse investeringer, da de kan give gode afkast på lang sigt.

Samtidig har PKA en strategi om at investere gennem aktivt ejerskab for at fremme ansvarlig adfærd og udvikling i de virksomheder, de investerer i. Og med et mål om, at 10 procent af kapitalen i 2020 skal være i klimarelaterede investeringer, har PKA blandt andet sat 36 kul- og olieselskaber på sin eksklusionsliste, og topper dermed WWFs liste over de pensionsselskaber, som tænker og investerer mest bæredygtig.

Men det er ikke altid så enkelt at investere bæredygtigt.

Hvis investeringerne ligger i udlandet – for eksempel tredjeverdenslande – kan de være svære at gennemskue. For ligesom med tøjproduktion kan en investering jo godt se bæredygtig ud på overfladen, men man ved jo aldrig, om der kan være en underleverandør, som så ikke er det, siger Bent Greve

Han understreger, at det derfor kræver både fokus og ressourcer, hvis pensionsselskaberne skal investere grønt.

Hos Lærernes Pension investerer man seks procent af kundernes formue i bæredygtig skovdrift, og for netop at sikre sig at skovene drives ansvarsfuldt, har pensionskassen allieret sig med IWC (International Woodland Company, red.), som screener forholdene i de enkelte skove og sikrer sig, at fondene, der driver dem, lever op til både krav om miljø, truede dyrearter og vækster samt har en sund økonomi.

Og selvom der selvfølgelig er risici involveret – såsom skovbrande – anses investeringen som lavrisiko, der da også har givet et afkast på helt op til 21 procent inden for de seneste år.

CSR bliver vigtigere for pensionsselskaberne

Inden for det sidste årti har der været stort fokus på bæredygtighed og corporate social responsibility (CSR), ikke mindst hos pensionsselskaberne. Men der er også skrækeksempler; mange kan sikkert huske, da det kom frem i medierne i 2006, at ATP havde investeret pensionskundernes penge i klyngebomber.

I følge Børsen er mere end 93 procent af ATP’s investeringer i udenlandske aktier fortsat usynlige for offentligheden, selvom ATP i dag har ekskluderet 37 virksomheder på grund af klyngebomber, korruption og brud på menneskerettigheder.

Det leder tilbage til Bent Greves pointe om, at det kan være svært som kunde at vide, hvor pensionskronerne ender. Men flere pensionsselskaber går aktivt ud og tager stilling.

Sidste år tog PFA Pension og PenSam eksempelvis et standpunkt. Da politikerne skulle vælge kampfly, meldte de to pensionsselskaber ud, at de ville bandlyste investeringer i kampflyproducenterne, som de kæder sammen med blandt andet atomvåben.

Hvad kan man gøre som kunde?

Som kunde kan det være rigtig svært at gennemskue de mange investeringer, og selv om der kan være undtagelser, som bekræfter reglen, kan man ifølge Bent Greve generelt forvente, at pensionskronerne ikke investeres i klyngebomber eller forsvar – for det er en del af de fleste pensionskassers CSR-politik.

Samtidig investerer de fleste pensionsselskaber også i bæredygtighed, når det kan betale sig. Men hvad gør man som kunde, hvis man ønsker, at pensionsselskaberne gør endnu mere ud af det?

“Det er nok de færreste, som ligefrem flytter deres pensionsopsparing på grund af manglende investeringer i bæredygtighed, men mener man ikke, at pensionsselskabet gør nok, kan man enten aktivt gå ind og eksempelvis blive valgt som medlem til bestyrelsen i selskabet, eller man kan bestemme – når man er gået på pension – hvor den sidste del af pensionen skal investeres og investere den bæredygtigt,” siger Bent Greve.

Pensionsselskaber, der tænker i bæredygtighed

Vi har samlet en liste over nogle af de pensionsselskaber, der har taget skridt i en mere bæredygtig retning. Det er ikke ensbetydende med, at de er 100% bæredygtige, men de kan være et godt udgangspunkt til at starte din egen research – inden du beslutter, hvor dine penge skal investeres.

Merkur Andelskasse/AP Pension

(AP forvalter ca. 100 mia. kr.)

I samarbejde med AP Pension kan Merkurs firmakunder få en Ansvarlig Pension med garanti for, at pengene investeres bæredygtigt. Merkur investerer blandt andet i Triodos Renewables Europe Fund. Selv om investeringen anses for langsigtet, og man forventer et afkast på 4-6 procent over en 10-årig periode, anses investeringen for risikabel og har fået den lovpligtige risikomærkning rød. Merkur og AP Pension er kundeejet, hvilket vil sige, at kunderne bestemmer, og der er god mulighed for indflydelse.

PKA

(forvalter ca. 250 mia. kr.)

I 2020 skal 10 procent af investeringerne være klimarelaterede. Derfor har selskabet blandt andet sat 36 kul- og olieselskaber på eksklusionslisten. Selskabet har fået førstepladsen på WWFs liste flere år i træk, når det gælder pensionsselskaber, der tænker på klimaet med 9 point ud af 12 point mulige.

Lærernes Pensionskasse

(forvalter ca. 93 mia. kroner)

Investerer 6 procent eller 4,1 mia. kroner i bæredygtig skovdrift i blandt andet New Zealand, USA og Sydamerika. Investeringerne har typisk et højt afkast og ses som lavrisiko. I 2019 forventer Lærernes Pensionskasse at investere 8 procent af formuen i skovdrift.

PensionDanmark

(forvalter knap 200 mia. kr.)

Investerer i bæredygtigt byggeri. Siden 2012 har pensionsselskabet bæredygtighedscertificeret alle opførte erhvervsejendomsinvesteringer for både at sikre brugernes sundhed og trivsel, men også for eksempelvis at nedsætte driftomkostninger og minimere CO2-udledning og affaldsbelastning. 25 procent af PensionDanmarks ejendomsportefølje er certificeret, og alle nybyggerier erhvervet efter 2012 er certificeret.

PFA Pension

(forvalter godt 500 mia. kr.)

I 2016 indskrev PFA i sin politik for ansvarlige investeringer en forpligtelse til ikke at investere i selskaber, der modarbejder COP21-aftalens mål om global reduktion af drivhusgasser. Herudover har de en politik om at investere forsvarligt, hvorfor de for eksempel ikke vil investere i leverandørerne til Danmarks nye kampfly.


Nyhedsbrev