Forurening - bekæmp kynismen - grøn forskel

Her er dit nytårsforsæt: Bekæmp kynismen, der dræber den levende planet

Kynismen viser sig som begrænsede klimapolitiske resultater, kravet om økonomisk vækst og i troen på, at teknologien nok skal redde os alle sammen, skriver blogger Gregers Andersen. Og den kynisme skal vi bekæmpe i fællesskab, hvis vi skal redde planeten. Læs med her.
11/1 2018

For nyligt kunne man i flere medier læse, at 15.364 forskere fra 184 lande var gået sammen om at sende et åbent brev til menneskeheden.

I brevet advarer forskerne om, at menneskehedens destruktive indvirkning på klodens klima og økosystemer er ved at eskalere ud af kontrol. Ja, at menneskeheden simpelthen er ved at forringe betingelserne for livet på Jorden i et sådant omfang, at det reelt set vil betyde en ende på livet, som vi kender det.

Kan man forestille sig videnskaben sige mere klart, at den nuværende menneskelige civilisation hænger i tovene eller ligefrem på afgrundens rand? Jeg kan ikke.

Vi må nemlig ikke glemme, at en række normer generelt afholder videnskaberne fra at kaste sig ud i vilde spekulationer. Når mere end 15.000 forskere verden over føler sig kaldet til at bryde med deres videnskabers normale praksis, er der med andre ord grund til at være ekstremt bekymret

Omvendt er forskernes advarsel egentlig ikke en overraskelse. Har man som jeg i årevis taget interesse i klima- og miljøvidenskabelige udmeldinger, er advarslen nærmere en naturlig kulmination. Ja, en næsten uundgåelige konsekvens af flere og flere meldinger om kollapsende økosystemer og tiltagende katastrofer på en hastigt opvarmende klode.

Læs også: Lad os indse det, vores CO2-aftryk er vold

Mangel på vand og mad

Mest alvorligt drejer det sig på den ene side om en stadig voksende drikke- og fødevaremangel. En mangel der allerede nu dræber mennesker rundt omkring på kloden. Som danner grundlag for voldelige konflikter eller decideret krig. Og som er en af grundene til, at en videnskabelig artikel i det internationalt ansete tidsskrift Lancet sidste år estimerede, at klimaforandringerne – alene via fødevaremangel – i 2050 vil være årsag til 529.000 dødsfald.

Og på den anden side drejer det sig om tiltagende massedød i den ikke-menneskelige verden. Om en hastig reduktion i verdens mangfoldighed af flora og fauna og dermed i en stadig mindre levende planet.

Det gode spørgsmål er selvfølgelig, hvad vi som nulevende mennesker kan gøre for at afbøde disse udviklinger? Ja, hvordan vi skal forholde os i en verden, hvor deres negative konsekvenser fylder mere og mere?

Kynismen er kravet om fortsat økonomisk vækst

Mit svar er, at det må dreje sig om at bekæmpe den kynisme, der dræber mennesker og den levende planet.

Det gælder den kynisme, som internationalt har udmøntet sig i meget begrænsede klimapolitiske resultater de sidste 30 år. Og som betyder, at langt de fleste politikere nationalt og globalt fortsat kræver økonomisk vækst. Også selvom der er bred international viden om, at vi som art har meget lidt tid til at forhindre den globale opvarmning i at accelerere ud af kontrol.

Det at insistere på fortsat økonomisk vækst svarer derfor til at få til opgave at løbe 100 meter på 3 sekunder, og derefter bede om, at det bliver på en forhindringsbane.

Det gælder den kynisme, der ligger i erhvervslivets succes med at lobbye politikere til at blive ved med at stimulere den økonomiske vækst. På trods af at vi ved fra klimavidenskaben, at den globale drivhusgasudvikling skal halveres i hvert eneste årti de næste tre årtier.

Ja, at det blot er den første af flere forudsætninger for, at Paris-aftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til maks. to grader overhovedet kan nås.

Læs også: Hvad sker der, hvis den globale temperatur stiger mere end to grader

Teknologien kan ikke løse klima- og miljøproblemerne

Det gælder den kynisme, der får meningsdannere, politikere og repræsentanter fra erhvervslivet til at prøve at bilde sig selv og andre ind, at teknologiske løsninger på problemerne venter lige rundt hjørnet.

Tag ikke et sekund deres optimisme for andet end det, den er: En fantasi, der ofte er vinklet sammen med økonomiske interesser og neoliberal ideologi. Og hvis egentlige funktion er at blokere for de åbenlyse globale retfærdighedsspørgsmål, som hører til en verden, hvor der er grænser for hvor meget, vi kan udpine Jorden.

Det gælder den kynisme, der får de samme mennesker til at påstå, at alle, der ser behovet for radikale forandringer har tabt sutten. Ja, er håbløse utopister, der ikke forstår, hvordan det danske samfund og verden som helhed fungerer. For det er netop, fordi vi ser, hvordan samfundet og verden fungerer, at vi er dybt bekymrede.

Kynismen er beslægtet med fascisme

Det gælder den kynisme, der får debattører til at trække på skulderen over andres bekymring. En kynisme, der senest blottede sit ansigt i forbindelse med Black Friday.

For selvom aktivismen for at gøre Black Friday til en Buy Nothing Day er ubetydelig, hvis ikke den gøres til et hverdagsforetagende, så var flere danske debattørers ublu forsvar af forbrugersamfundet mildest talt utidig.

Det er således svært at se deres ironiske distance og ligegyldighed som andet end et udtryk for total uvidenhed eller endnu værre: En fascistoid tendens til at vægte vestlige menneskers ret til at forbruge uhæmmet over den dødelige virkning et sådant forbrug har og vil have andre steder på Jorden.

Det gælder den kynisme, som springer i øjnene ved medier som Politiken og Information. Medier som på lederplads, i kommentarfelter og nyhedsdækning for det meste tager klima- og miljøvidenskabens udmeldinger alvorligt. Men som samtidig er økonomisk afhængige af annoncer og derfor spækket med rejsereklamer, hvis indbyggede flytransport alene er nok til at smadre enhver danskers ansats til at leve bæredygtigt.

Og det gælder den kynisme, der får en del ‘grønne’ danskere til at elske alt ved økologi og samtidig tage flyveren på ferie eller arbejdsrejser.

Læs også: Vent ikke på politikerne, klimaforandringerne kræver, at vi ændrer livsstil nu!

Lad os bekæmpe kynismen i fællesskab

Når det er sagt, forudsætter bekæmpelsen af alle disse former for kynisme selvfølgelig, at vi er i stand til at bekæmpe kynismen i os selv. At vi ikke forfalder til at gøre som alle dem, der fortsætter med at leve som om meldingerne om kollapsende økosystemer og en tiltagende opvarmende klode ikke findes.

For det kan være nemmere sagt end gjort i en verden, hvor vi hele tiden fristes til at gøre det lette i stedet for det rigtige. Og hvor enhver, der engagerer sig i klima- og miljøkrisen automatisk vælger at konfrontere sig selv med følelser som magtesløshed, modløshed og håbløshed.

Omvendt må vi heller ikke glemme, at der faktisk findes en både nem tilgængelig og effektiv kur mod disse følelser.

At hinandens støtte og opbakning er det stærkeste værn, vi har i kampen mod den kynisme, der dræber mennesker og den levende planet. Og at vi derfor skal gøre alt for at gro de fællesskaber, der vil hjælpe os. Ikke bare til at afvise den potentielle kynisme i os selv. Men også til at overbevise andre om, at de tager fejl i deres.

Gregers Andersen er fast blogger på GrønForskel.dk. Han er kulturforsker og forfatter til debatbogen ‘Grænseløshedens kultur’ fra 2016.


Nyhedsbrev