Fokus
1. juni 2018

10 ting du (måske) ikke vidste om bioplastik

CO2-neutralt plastik lavet af biomasse! Det lyder umiddelbart som om, bioplastik er løsningen på både klimaproblemer og plastikforurening. Men så simpelt er det faktisk ikke. Læs med her, og bliv klogere på, hvad der er op og ned med bioplastik.

Skraldespand med bioplastik - Grøn Forskel
Er det bioplastik, der bliver brugt i de københavnske bioskraldespande? Find ud af det længere nede i artiklen.

Vi samler op efter hunden, sorterer bioaffald, og måske gemmer vi lidt madrester i fryseren i de fantastiske bioplastikposer.

Bioplastik virker på alle måder til at være det nye grøn. Men er det nu også så godt, som vi tror?

Svaret er ikke så enkelt, men læs med herunder, så bliver du måske lidt klogere.

Læs også: 10 tips til at reducere dit forbrug af plastik

1

Bioplastik og bionedbrydeligt plastik er ikke det samme

En af de helt store misforståelser, når det kommer til bioplastik er, at mange tror, det er det  samme som bionedbrydeligt plastik.

Lad os slå fast: Det er det ikke.

Bioplastik er biobaseret, det vil sige, det er lavet af en biomasse (fx majs). Den forholder sig altså udelukkende til plastikkens kulstofkilde (biomassen) og ikke til den biologiske nedbrydelighed.

Bionedbrydelig plastik kan derimod både være bioplastik og konventionel plastik. Kulstofkilden er ikke relevant, det er defineret ud fra den biologiske nedbrydelighed.

2

Bioplastik kan være bionedbrydeligt

Men det kan også være ikke-bionedbrydeligt. Der er overordnet set fire typer plastik:

 1. Ikke-bionedbrydeligt plastik
  Det er konventionel plastik fremstillet af olie eller naturgas.
 2. Ikke-bionedbrydeligt bioplastik
  Det fungerer ligesom konventionel plastik, men det er lavet af biomasse.
 3. Bionedbrydeligt plastik
  Det er plastik lavet af fossile brændstoffer, men som er kemisk fremstillet, så det kan nedbrydes under særlige forhold.
 4. Bionedbrydeligt bioplastik
  Det er plastik lavet af biomasse (majs, sukker etc.) og fremstillet kemisk, så det kan nedbrydes under særlige forhold.
3

Bioplastik er syntetisk fremstillet

Som vi har været lidt inde på, er den ligesom den konventionelle plastik fremstillet syntetisk.

Forskellen er, at kulstoffet, som bioplasten er fremstillet af, er en biomasse, der kommer fra fx majs eller sukker. Og altså ikke fra fossile brændstoffer som den konventionelle plastik.

4

Ikke-bionedbrydeligt bioplastik kan genanvendes

Da den har den samme kemiske struktur som konventionel plastik, kan den omsmeltes og genanvendes til nye plastikprodukter.

Bioplastik fungerer altså godt i et cirkulært system.

Men bionedbrydeligt bioplastik kan til gengæld ikke genanvendes, men bliver nedbrudt under særlige forhold.

5

Du må ikke smide bioplastik i naturen (det gælder også hundelortsposen!)

Det er med bioplastik som med konventionel plastik – det kan ikke nedbrydes i naturen.

Bioplastposen skal altså hverken komposteres eller smides i naturen.

Det forvirrer mange, der tror, at når plastikken er “bio,” så bliver den nedbrudt i naturen. Men det gør den ikke.

Læs også: Hvad er mikroplast?

6

Bioplastik bruger jord, der kunne være brugt til fødevarer

Et af de største udskældspunkter er, at det kræver et landbrugsareal at dyrke de afgrøder, som bruges til fremstillingen af biomassen, som den bliver lavet af.

Den jord kunne have været brugt til at dyrke fødevarer.

Derfor er genanvendelse af og en cirkulær livscyklus for bioplastik vigtig, hvis den skal være rigtig bæredygigt. Så de opdyrkede arealer ikke bliver for store.

7

Bioplastik er CO2-neutralt

Den er baseret på planter, og de planter er med til at optage CO2 fra atmosfæren, så når den bliver afbrændt, udledes der kun den mængde CO2 , som planten allerede har optaget.

Derfor er den CO2-neutralt og bidrager ikke til de menneskeskabte klimaforandringer.

Men bioplasten kan kun kaldes helt CO2-neutral, hvis den energi, der bruges til fremstilling og transport, også er grøn.

8

Bionedbrydeligt plastik kan være fremstillet af fossile brændstoffer

Lad os kigge på den bionedbrydelige plastik.

Den kan kan både være fremstillet af fossile brændstoffer og biomasse, men den er fremstillet på en anden måde kemisk, så mikroorganismer kan nedbryde den, så den til sidst bliver til organisk materiale, CO2, vand eller andet.

Bionedbrydeligt plastik kan være lavet af en blanding af fossile brændstoffer og biomasse, som vi har set det med Københavns Kommunes bionedbrydelige affaldsposer, der viste sig at være lavet af 70 pct fossilt brændstof.

9

Du må heller ikke smide bionedbrydeligt plastik i naturen

… eller på din kompost.

Det kræver nogle helt særlige industrielle komposteringsanlæg at nedbryde plastikken, hvor der bliver ført kontrol med de helt optimale forhold for temperatur, ilt, fugtighed, lys og med en stor koncentration af mikroorganismer.

Så bionedbrydeligt plastik er ikke nedbrydeligt i naturen som udgangspunkt.

10

Bionedbrydeligt plastik ødelægger genanvendelsen for andet plastik

En af de største ulemper ved den bionedbrydelige plastik er, at den forringer eller ødelægger genanvendelsesmuligheden for ikke-bionedbrydeligt plastik, hvis de to blandes sammen.

Du skal altså ikke smide bionedbrydeligt plastik i plastikcontaineren.

Kilde: Plasticchange.dk