Fokus
4. november 2016

Bæredygtighed: Her er den ultimative gennemgang af begrebet

Ordet bæredygtighed er alle vegne. Men hvad ligger der egentlig bag begrebet – og hvilke muligheder har du selv for at blive mere bæredygtig?

Billede af bæredygtighed i verden
Der er stor fokus på bæredygtighed i hele verden netop nu - men hvad indebærer en bæredygtig omstilling?

Bæredygtighed. Hvad er det egentlig? At vi passer på hinanden og kloden, står nok klart for de fleste af os. Men har du helt ned i detaljerne styr på, hvad der egentlig forstås ved at være bæredygtig? Nedenfor finder du en systematisk gennemgang af de vigtigste emner inden for bæredygtighed. Når du er færdig, vil du vide alt fra, hvad det kræver, at et hus er bæredygtigt til hvilken form for solenergi, der er mest udbredt i Danmark. God læselyst.

Psst! Hvis du vil gå direkte til de gode råd, så følg den grønne kalender her – artiklen fortsætter nedenunder:

baeredygtig kalender

Læs undersøgelsen, som kalenderen er basseret på, her.

Hvad betyder bæredygtig udvikling?

Bæredygtighed blev først udviklet og defineret som begreb i 1980’erne. Bæredygtig udvikling er derfor forholdsvis nyt for os mennesker at forholde os til. En bæredygtig udvikling betyder, at de forandringsprocesser, der finder sted i vores samfund, skal have en kvalitet, der sikrer, at de er i stand til at opretholde et godt liv for os alle.

Hvad er bæredygtighed?
  • Ifølge FN er definitionen på bæredygtighed ”…en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.” Bæredygtighed betyder altså, at du lever på jorden på en måde, der ikke går ud over dine børn og børnebørn.

Bæredygtig udvikling betyder altså, at der er nogle elementer i vores samfund, som skal bevares eller bringes videre. Det kan for eksempel være det gode liv, naturressourcer, naturen, de økologiske kredsløb, den sociale organisering, kulturen eller økonomien. Få det fulde overblik over de sidste 20 års bæredygtige udvikling her.

Bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri er velskrevet inden for både internationale og europæiske standarder. For at en bygning betragtes som bæredygtig skal bæredygtigheden strække sig fra start til slut i en byggeproces. Fra råvareindvinding over brugsfasen til nedrivning, bortskaffelse og recirkulering. Bæredygtigt byggeri handler om at mindske energiforbruget – men det skal ske uden at gå på kompromis med et sundt indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Vurderingen baseres på miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Læs Energistyrelsens bygningsreglement om bæredygtigt byggeri her.

Ifølge Teknologisk Institut har vi i 2050 brug for 3,5 gange jorden, hvis vi fortsætter med at bruge ressourcer på byggeri i det tempo, vi gør nu. Derfor er det nødvendigt at indtænke bæredygtighed i byggeri. Et eksempel på bæredygtigt byggeri er Green Lighthouse, som er en del af Københavns Universitet. Danmarks første CO2-neutrale offentlige bygning er nemlig selvforsynende i energi via blandt andet solenergi og jordvarme. Se videoen om Green Lighthouse i København her.

Hvad er et bæredygtigt hus?

Et bæredygtigt hus er karakteriseret ved, at det er bygget af miljøvenlige eller genanvendelige materialer. Derudover skal det have et reduceret energi- og ressourceforbrug. Og så skal det gøre brug af alternative opvarmningsmetoder. Kort sagt: Et hus, der består af materialer, der på alle tidspunkter i husets livscyklus har påvirket miljøet minimalt.

I Rodskov uden for Århus står dette 100 procent bæredygtige hus bygget af Jakobsen Huse. Her bliver regnvand udnyttet til toiletskyl, vaskemaskine og udendørs brug, så huset forbruger så få vandressourcer som muligt. En luft-til-vand-varmepumpe optager fugtigheden i husets luft til at opvarme vandet – og energien i luften udenfor omsættes til gulvvarme. Og så har det en langtidsholdbar facade af skifer, som ikke skader naturen hverken i produktionen af materiale, eller når huset om mange generationer har udtjent sin levetid.

Billede af bæredygtig energi - vindmøller

Bæredygtig energi

Bæredygtig energi er det samme som vedvarende energi. Energi, som er miljøvenligt, og som ikke slipper op. Man udnytter de fire elementer til at producere bæredygtig energi: Vind, sol, vand og jord. Vindmøller, den mest udbredte form for bæredygtig energi, forsyner i dag næsten 40 procent af Danmarks elforbrug. I Danmark benytter vi os også af solceller, solgangere og varmepumper, der opsamler jordvarme, til at opvarme både huse og vand. Andre bæredygtige energikilder er træ, halm og biogas, der kan supplere forsyningen, når der ikke er nok sol og vind. Læs om alle de typer bæredygtig energi, vi bruger i Danmark her.

Hvad er solenergi?

Solenergi er en af de reneste og naturligste energiformer, der findes. Du kan udnytte solens stråler til bæredygtig energi på to måder. Den mest almindelige måde at bruge solenergi på i Danmark er solfangere, der omdanner solstrålerne til varme, der kan opvarme vand og rum. Men du kan også give dig i kast med de lidt dyrere solceller, der omdanner lysets energi til elektricitet. Solceller kan dog endnu ikke (2016) konkurrere med prisen på almindelig strømforsyning. Læs, hvad du skal være opmærksom på, når du installerer solenergi her.

Hvor langt er vi med bæredygtig strøm?

Ifølge en undersøgelse fra analyseinstituttet Userneeds er de skandinaviske lande langt foran resten af Europa, når det kommer til bæredygtig produktion af el. 67 procent af vores elforsyning er nemlig baseret på vedvarende energikilder. Hovedsageligt vand- og vindkraft. Det betyder, at vi ikke længere er totalt afhængige af kulkraftværker for at producere strøm. Et kulkraftværk brænder kul af, når det genererer strøm, og det udleder en masse CO2. Derfor kalder man det groft sagt for ‘sort energi’. Heldigvis bliver der hele tiden udviklet nye former for vedvarende strøm. Få Det Økologiske Råds guide til grønt el-valg og få overblik over dine valgmuligheder inden for bæredygtig strøm her.

Billede der symboliserer social bæredygtighed

Social bæredygtighed

Social bæredygtighed handler om at skabe en helhedsorienteret og dynamisk balance imellem systemer og mennesker. På den måde kan man gennem den menneskelige faktor skabe det bedste udgangspunkt for et bæredygtigt samfund. Det kan for eksempel være bæredygtig pædagogik, der sætter fokus på at skabe mening og videreudvikle social kapital. Det kan være inklusion, tryghed og diversitet i byerne. Relationer i fællesskaber, hvor fokus er på at skabe en kultur med gensidighed, meningsdannelse, fælles engagement og fælles virksomhed. Et tredje eksempel kan være bæredygtige, samskabende udviklingsprocesser, hvor alle berørte parter er deltagende fra det besluttende til udførende niveau. Læs mere på Center for Social Bæredygtighed her.

Hvor udbredt er økologi?

Økologi betyder, at man tænker på miljø, dyr og natur, når man producerer en vare, og at man stræber efter bæredygtigt landbrug. Der har været økologiske varer på de danske supermarkedshylder siden 1982. Men det er først det sidste årti, den økologiske livsstil er eksploderet blandt danskerne. Inden for næsten alle fødevarer bliver der nemlig solgt meget mere økologisk end i begyndelsen af 00’erne.

Omsætningen af økologiske varer steg for eksempel med hele 74 procent fra 2004-2014 i detailhandlen i Danmark, og der blev i alt omsat 269.163 ton økologiske varer i 2014. Antallet af økologiske dyr stiger også støt i Danmark. Men generelt udgør økologiske fødevarer dog stadig kun cirka otte procent, hvis man måler på værdien af varerne. Læs Økologisk Forenings beskrivelse af, hvad der kendetegner økologiske varer her.

Hvad er bæredygtigt tøj?

Bæredygtigt tøj er tekstiler, der fremstilles under krav til, hvilke råvarer, det laves af, hvordan det skal genanvendes, og hvordan det nedbrydes, når det bliver smidt ud. Tøj belaster nemlig miljøet rigtig meget i alle faser af dets livscyklus. Uld giver for eksempel en meget høj udledning af drivhusgasser, hvor kunststoffer og bomuld belaster miljøet i mindre grad.

Hvis man ønsker at købe bæredygtigt tøj, kan man gå efter økologisk bomuld, uld, hamp eller hør, der er dyrket uden brug af kemikalier og kunstgødning. Læs meget mere om kemikalier i tøj her. Det kan også være bæredygtigt at købe tøj, der holder længe. Danmark er dog endnu ikke så langt fremme, når det gælder bæredygtigt tøj. 53 procent af os overvejer for eksempel sjældent eller aldrig bæredygtighed, når vi køber nyt tøj. Det er faktisk kun fire procent, der målrettet går efter bæredygtigt tøj.

Billede af bæredygtig stol

Bæredygtigt design

Klimaforandringer, miljø og større ulighed i verden udfordrer i disse år producenter og designere til at udvikle nye, innovative produkter, der er bæredygtige. Det kan for eksempel være nødhjælpstelte eller robotstøvsugere. Bare det er design, der er miljømæssigt, klimamæssigt, socialt og etisk, økonomisk og æstetisk bæredygtigt.

Det helt grundlæggende inden for bæredygtigt design, er at udvikle produkter og ting, der går ind for en bæredygtig helhed – altså fra start til slut. Der findes bæredygtige tilgange til design inden for mange forskellige felter: Industriel design, møbeldesign, kunsthåndværk, arkitektur og landskabsdesign. Læs mere om bæredygtigt design fra 1980 og frem til i dag her.

Hvad er bæredygtige møbler?

Bæredygtige møbler er for eksempel lavet af drivtømmer eller miljøvenlig bambus. Bambus er særligt populært inden for bæredygtige møbler, da det producerer 30 procent mere ilt end et almindeligt træ – og optager lige så meget CO2 på fem år, som et egetræ gør på 160 år. Samtidig kan man udnytte 80 procent af træet, mens man med andre træsorter kun kan udnytte 20 procent.

Hver femte af os danskere tænker faktisk bæredygtighed ind som et element, når vi køber møbler til vores hjem. Møbeldesignere og producenter er blevet opmærksomme på efterspørgslen, og der er derfor en stigning i produktionen af bæredygtige møbler. Som forbruger kan du gå efter FSC-mærket, der er en international non-profit mærkningsordning. I en FSC-skov, bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere – og man sikrer samtidig, at dyr og planteliv bliver beskyttet.

Er bæredygtighed godt for din økonomi?

Det korte svar er JA! Det, som er godt for miljøet, er også godt for økonomien. Man kan i hvert fald argumentere for, at bæredygtighed er en rigtig god økonomisk investering på lang sigt. Økonomerne fortolker bæredygtighed som, at fremtidige generationer skal have mulighed for mindst det samme velfærdsniveau, som vi lever under nu. Det er oplagt, at natur og klima også er betydningsfuld for velfærden – og derfor kan det betale sig at spare på de ressourcer, vi forbruger af i dag. Det bruger man i stigende grad økonomiske virkemidler til. Læs mere om økonomi og bæredygtighed her.

Studier viser samtidig, at vores forbrug af for eksempel produktion af luft og rensning af vand allerede har bevæget sig langt over, hvad der er bæredygtigt for de kommende generationer. Samtidig, bliver langt de fleste af naturens goder ikke prissat, og det kan føre til en ikke så effektiv brug af ressourcer og et overforbrug af de ressourcer, der ikke kan fornyes. På det lavpraktiske plan kan man tale om, at du ved at tænke over bæredygtighed i det daglige kan se det på din konto. Sparer du på din strøm, får du en lavere elregning. Tager du kortere bade, kan det ses på din vandregning.

Held og lykke med det!

Læs mere om