Kvinde sorterer affald i sit køkken - affaldssortering - grøn forskel

Alt du skal vide om affaldssortering

Affaldsortering er vigtigt for miljøet, ja! Men hvilken skraldespand er det nu pizzabakken skal i? Og hvordan får du det optimale ud af en bananskræl? Find svarene her, når vi hjælper dig til at udnytte dit skralds ressourcer og sortere det rigtigt.
1/5 2018

Fra muggent toastbrød til en badevægt, der bare altid viser de forkerte tal – vi forbruger og smider ud som aldrig før.

Hver dansker smider i gennemsnit 593 kg affald ud per indbygger om året – og det tal er blandt de højeste i Europa. Tallet er steget en smule fra 2013 til 2015, men der er dog også gode nyheder, for vi er blevet bedre til at sortere og genanvende affaldet, ifølge Miljøstyrelsen. 

5 TIPS TIL MINDRE AFFALD
 • Sig nej tak til reklamer – bestil et nej-tak-skilt til postkassen hos postnord.dk
 • Udskift engangsprodukterne med genanvendelige alternativer
 • Drop madspild! Vi smider i gennemsnit 47 kg spiseligt mad ud om året svarende til 7.200 kr. for en typisk familie. Få tips til at undgå madspild her
 • Har du virkelig brug for en ny dims til køkkenet? Køb kun ting, du har brug for – og køb god kvalitet
 • Genbrug, lån, byt og reparer dine ting


Kilder: Landbrug & Fødevarer, Miljøstyrelsen

Vi bliver bedre til affaldssortering

I 2013 genanvendte vi 40 procent af husholdningsaffaldet, og i 2015 var det tal oppe på 46 procent – mere genanvendelse betyder samtidig mindre afbrænding.

Det vil sige, at vi er blevet bedre til at sortere affaldet og genanvende ressourcerne fra eksempelvis papir, pap og metal. Og det er godt for miljøet – for jo mere vi genanvender, jo mindre CO2 udleder vi.

Men vi kan sagtens blive bedre både til at sortere affaldet og til at skære ned på det ved at genbruge, fikse hverdagsting, der går i stykker, fokusere mere på deleøkonomi ved at give (u)brugt tøj videre og købe mindre og bedre kvalitet, så tingene lever længere.

Affaldssortering afhænger af din kommune

Men hvordan er det nu lige med pizzabakkerne og plastikemballagen – hvad kan egentlig genanvendes?

Præcist hvordan du skal sortere dit affald, afhænger af den kommune du bor i, og om du bor i lejlighed eller hus.

Hvis du er i tvivl, kan du finde information på din egen kommunes hjemmeside eller på borger.dk under affald. Du kan også læse meget om affaldssortering på Miljøstyrelsens hjemmeside her.

Vi har taget udgangspunkt i guiden fra Københavns Kommune – nogle ting kan være anderledes i din kommune, men generelt vil sorteringskatgorierne være de samme. Men det er eksempelvis ikke alle kommuner, der har fået bio-affald endnu.

Læs de 11 forskellige kategorier for affald her, og bliv klogere på, hvordan du sorterer dit affald.

1

Dagrenovation

Når du skal i gang med din affaldssortering, vil størstedelen af affaldet høre under kategorien dagrenovation. Det er alt det affald, der hverken kan genanvendes, smides på komposten eller sorteres fra, fordi det er farligt.

Hvad er dagrenovation?
 • Madaffald
 • Mælkekartoner
 • Bleer og hygiejneaffald
 • Flamingo, pizzabakker og papir, pap eller plastik der ikke kan genanvendes, fordi der er madrester eller andet snask på

Affaldssortering: Hvor ender affaldet fra dagrenovation?

Alt det affald, du smider ud i din primære skraldespand, som er dagrenovationen, bliver hentet og kørt på forbrændingen.

Her bliver det brændt og brugt til at producere fjernvarme og elektricitet.

 

Læs også: Sådan forvandler du 11 slags skrald til guld

2

Bioaffald og kompost

Et godt sted at begynde med affaldssortering er i forhold til bioaffald.

For mange ryger bioaffaldet i skraldespanden sammen med resten af dagrenovationen, men her kan du med god grund sortere, for bioaffaldet kan omdannes til biogas.

I København kan man nu sortere bioaffaldet i grønne bionedbrydelige poser, som smides i en særlig bioskraldespand.

Hvad er bioaffald?
 • Alt madaffald uden fødevareemballage både tilberedt og utilberedt
 • Frugt og grøntsager
 • Kød, knogler og ben (også fra fjerkræ og fisk), skaldyr, æg og æggeskaller
 • Afskårne blomster og planter
 • Brugt køkkenrulle, kaffe og kaffefiltre, teposer og teblade

Hvad må ikke komme i bioaffald?
 • Jord og potteplanter
 • Kattegrus, halm fra kaniner etc.
 • Madaffald i emballage

Fyld de grønne bioposer, og bind knude på for at mindske luftgener. Du må ikke komme løst affald i bioskraldespanden med få undtagelser, som afskårne blomster eller rababerblade (der ikke er snaskede).

Husk, at du ikke må bruge almindelige plastikposer. Er du ved at løbe tør for bioposerne, kan du bestille flere her, hvis du bor i lejlighed.

Bor du i hus, binder du bare en af de sidste bioposer på håndtaget af biobeholderen, så sørger skraldemanden for, at du får en ny rulle i postkassen.

Affaldssortering: Hvor ender bio-affaldet?

Bioaffaldet bliver kørt på et modtageanlæg for bioaffald, hvor poserne bliver vredet op, blandet med træflis og bioforgasset.

Når der ikke kan udvindes mere biogas, ryger resterne ud på marker som kompost.

Hvad må man komme på komposten?

Det er fint at sortere bioaffald, men meget af bioaffaldet kan du også smide på komposten.

Overordnet set, må du komme det vegetabilske bioaffald på komposten. Her bliver det omdannet til muld, der er godt til gødning af planter.

Det vil sige, at du kan kompostere affald fra frugt, grøntsager og nødder, men også kaffegrums, tebreve, brugt køkkenrulle.

Pas på med rester fra tilberedt mad (kan tiltrække rotter) og meget sprøjtede fødevarer, såsom citroner.

Få din egen hjemmekompost

Vil du gerne i gang med at kompostere, kan du mange steder bestille en kompostbeholder gennem kommunen.

Og hvis du bor i lejlighed uden have, kan du faktisk også godt være med. Gør som bloggeren, Neohippie, og få en indendørskompost.

Tjek om din kommune har tiltag i forhold til bioaffald på borger.dk under affald.

3

Haveaffald

Når du har været aktiv i haven, samler du haveaffaldet i håndterbare bunker, og kommer det i papirsække eller beholdere.

I Københavns Kommune kan man bestille afhentning af haveaffald mellem den 1. marts og 30. november, hvis man bor i lejlighed.

Hvad er haveaffald?
 • Alt det naturlige affald i haven er i princippet haveaffald, men hvis grene, stammer eller andet er længere end 120 cm, skal det afleveres som storskrald
 • Blomsterafklip, hækafklip, planter og grene
 • Nedfaldsfrugt
 • Pottemuld

Kom i gang med affaldssortering i haven

Hvis du bor i hus, bliver haveaffaldet hentet ni gange om året.

Hold øje med næste afhentningsdato, og stil så haveaffaldet ud til vejen dagen inden.

Hvis du bor i Københavns Kommune kan du tjekke næste gang, haveaffaldet bliver hentet her – tjek mulighederne i din kommune her.

Hvad sker der med haveaffaldet?

Haveaffaldet bliver brugt til kompost og videresolgt til eksempelvis gartnere. Man kan ofte også tage på den lokale genbrugsplads og hente kompost til egen have om foråret.

Læs også: Affald i naturen kan få katastrofale konsekvenser

4

Pap

Pap og papir skal ikke lægges i den samme skraldespand – de to materialer har nemlig forskellige egenskaber.

Hvad er papaffald?
 • Pap-affald indebærer stort set alt pap fra husholdningen. Vær dog opmærksom på, at pap-affald skal i dagrenovationen, hvis der er madrester på. Pizzabakker må heller aldrig komme i pap-containeren.
 • Køkkenrulle-pap, skoæsker og tandpastapakker
 • Pap-emballage fra mad, der ikke sviner, såsom havregryns- eller chokoladeæsken

Hvad må du ikke komme i papaffald?

Vær opmærksom på, at det ikke er alt pap, der skal sorteres sammen med papaffaldet.

Pizzabakker og andet pap med madrester eller snask er no-go i affaldssortering for papaffald, og sørg også for at dine papkasser er helt tømte for flamingochips, da de heller ikke på komme med.

Til gengæld behøver du ikke fjerne tape, hæfteklammer og lignende fra pappet.

Affaldssortering: Hvad sker der med papaffaldet?

Pap kan genbruges. Det køres til et anlæg, hvor det bliver genbrugt i produktionen af nye pap-produkter.

Hvis du bor i hus i Københavns Kommune, kan du frivilligt bestille en pap-beholder her, eller tjek mulighederne i din kommune her.

5

Papir

Som ovenfor nævnt skal papir ikke blandes med pap, fordi de to materialer har forskellige egenskaber og genbruges adskilt.

Hvad er papiraffald?
 • Aviser, ugeblade og reklamer
 • Kuverter, bøger, skrivepapir og indpakningspapir

Ligesom med pap skal du være opmærksom på, at det ikke er beskidt eller fedtet ind i madrester.

Bor du i hus, kan du på Nem Affaldsservice tjekke, hvornår papircontaineren bliver tømt næste gang. Tjek også, at du stiller den rigtigt her.

Hvad sker der med papiraffaldet?

Papiret bliver genbrugt til nye papirvarer.

6

Plastik

Plastik er en af de helt slemme klimasyndere.

Vi hører hele tiden om, hvordan det truer miljøet, dyrevelfærden og havene. Så udover at skrue ned for vores forbrug af plastik, er det også vigtigt at få det ordentligt sorteret.

Læs også: 10 tips til at reducere dit forbrug af plastik

Hvad er plastikaffald?
 • Beholdere og dunke fra mildere rengøring
 • Kattebakker, opvaskebaljer og andre typer bakker og beholdere
 • Plastikbakker og -poser fra mad uden madrester
 • Plastikflasker uden pant
 • Service og køkkengrej lavet i plast
 • Blød plastik

Affaldssortering: Ikke-plastikaffald

Når det kommer til plastik, er det slet ikke alt, der skal sorteres i plastik-containeren.

Plast, der indeholder eller har været i tæt kontakt med kemikalier og farligt affald, skal eksempelvis ikke. Det kan være plastikemballage med kemikalier, printerpatroner og plastik fra makeup.

Det samme gælder for uhygiejniske produkter, som tandbørsten og opvaskebørsten og sammensatte produkter, som videobånd – det skal i dagrenovationen.

Plastik der indeholder PVC (Polyvinylchlorid) skal derimod afleveres på en genbrugsstation. Det kan eksempelvis være gamle ringbind, tagrender og gummistøvler.

Sorter det bløde plastik

Fra maj 2017 har du kunnet aflevere blødt plastik sammen med det hårde i Københavns Kommune.

Det kan eksempelvis være blød plast fra slikposer, blomsterindpakning eller andet emballage af blød plastik.

Københavns Kommunes modtageranlæg er nemlig begyndt at sortere de forskellige typer plastik, så de kan genanvendes. Villaer vil få fremover få deres plastikbeholder tømt hver fjerde uge.

Hvor rent skal plastikaffaldet være?

Sørg for, at plastikken er så ren som mulig – ellers kan der opstå så uhygiejniske forhold, at det må sendes til forbrænding. Har plastikemballagen indeholdt mad, skal det være drypfrit, skyllet i koldt vandt (eventuelt restevand fra opvasken) eller rystet.

Hvor ender plastikaffaldet?

Det ryger til et modtageranlæg, hvor det sorteres i forskellige plastiktyper og bliver genbrugt til nye produkter.

7

Glas

Tomt og rent glas skal i glascontaineren – og både låg og etiketter må gerne blive på.

Hvad er glasaffald?
 • Alle typer glas og flasker (farvet og klart)
 • Hele flasker
 • Glasskår
 • Husholdningsglas
 • Drikkeglas

Affaldssortering: Ikke-glasaffald

Ligesom med plast-affaldet er det vigtigt at være opmærksom på, hvad du ikke må komme i glascontaineren. Hvis du kommer forkerte ting heri, ødelægger du udnyttelsen af alt det andet glas i containeren, der kunne være blevet genbrugt.

Alt hvad der ikke er helt almindeligt glas – må ikke komme i glascontaineren. Det gælder blandt andet porcelæn, krystalglas, spejle og ovnfaste glasfade.

Hvor ender glasaffaldet?

De hele vinflasker rengøres og genbruges af vinhuse, mens glasskårene bliver smeltet om til nyt glas. Der er derfor også god fidus i at undgå at smadre flaskerne, når de kommes i en glascontainer.

8

Metal

Metalaffald gælder mest småt metal, da større ting af metal typisk skal til storskrald.

Hvad er metalaffald?
 • Lysestager, papirkurve, skåle og andet fra husholdningen
 • Værktøj og serveringsgrej
 • Te- og konservesdåser fra eksempelvis makrel

Hvad gør man med blandede materialer?

Hvis den ting, du vil smide ud, består af andet materiale end metal, som eksempelvis plast eller træ, kan du stadig smide den i metalskraldespanden.

Metallet bliver nemlig omsmeltet ved så høj varme, at andre materialer bliver brændt væk.

Hvor ender metallet?

Metallet bliver smeltet og genbrugt. Det giver rigtig god mening for miljøet at genbruge alt det metal, du ikke længere bruger i hjemmet.

9

Elektronik

Elektronikaffald giver nok lidt sig selv – det er alle de ting, der har brugt strøm, hvad enten det var gennem ledning, batteri eller solceller.

Hvad er elektronikaffald?
 • Genstande der har brugt strøm
 • Køkkenmaskiner, som stavblender eller mikrobølgeovn
 • Elektronisk legetøj
 • Mobiltelefoner og computere

Det kan både være små og store ting og også hårde hvidevarer, men vær opmærksom på, at der ofte skal bestilles afhentning af de større ting, med mindre du selv kører forbi genbrugstationen med det.

Affaldssortering: Hvor ender elektronikaffald?

Det elektroniske affald bliver typisk kørt til et demonteringsanlæg, hvor det bliver skilt ad, så de forskellige dele kan genanvendes separat.

Særligt metallerne er genanvendelige – og hvis der er farlige dele i blandt, bliver de sorteret fra.

10

Storskrald

Storskrald er alle dine store ting, som ikke kan være i de beholdere og containere, der står til rådighed. Det kan være alt fra store grene, til møbler eller hårde hvidevarer.

Hvad er storskrald?
 • Indbo som eksempelvis møbler og reoler
 • Vinduesglas og spejle (skal være pakket ind)
 • Stort haveaffald
 • Cykler

Affaldssortering: Ikke storskrald

Alt byggemateriale er ikke storskrald – det skal afleveres på en genbrugsstation. Køkkengrej, tallerkner og så videre skal heller ikke sættes ud til storskrald – du kan komme det i dagrenovationen eller give det til genbrug.

Hvor stort må storskrald være?

Hvis det skal hentes, er en god tommelfingerregel, at to mand skal kunne bære det, og genstanden må ikke være længere end 150 cm og tingene må ikke stables højere end 120 cm.

Hvis genstandene er mindre, skal de gerne samles i sække eller kasser.

Hvad gør man med storskrald?

Mange steder kan man stille storskrald i gården, hvis man bor i lejlighed. Og hvis man bor i hus, bliver der hentet storskrald fire gange om året i Københavns Kommune – hvis du har meget, kan du også bestille en container.

Tjek afhentning i din kommune her, ellers må du selv en tur på genbrugspladsen.

Hvor ender storskrald?

Det bliver sorteret, og elementer som træ og metal bliver genanvendt, mens resten bliver brændt.

11

Farligt affald

Farligt affald er alt fra medicinrester til maling og el-pærer.

Det er meget vigtigt at genanvende det farlige affald, da det kan være skadeligt for miljøet, hvis ikke det bliver genanvendt optimalt.

Hvad er farligt affald?
 • Maling og opløsningsmidler
 • Kemikalier
 • Medicinrester
 • Elsparepærer, LED-lyskilder og batterier
 • Eventuelt også småt elektronikaffald (der kan være i den røde boks)

Er du i tvivl, om noget er farligt affald, kan du læse mere her.

Hvad gør man med farligt affald?

Der er flere muligheder for at komme af med det farlige affald. Meget af det kan afleveres samme sted, som det er købt. Det vil sige, at malingrester kan afleveres hos farvehandleren, medicinrester kan afleveres på apoteket og brugte batterier og el-pærer kan også ofte afleveres hos detailhandlerne.

Hvis du bor i hus i København, kan du komme det farlige affald i den røde boks, som afhentes fire gange om året. Se, hvornår den bliver hentet næste gang her.

I Københavns Kommune kan du også aflevere det farlige affald til miljøbilen – se, hvornår den kommer forbi dig her.

Tjek mulighederne for at komme af med farligt affald i din kommune her.

Affalds ABC

Er du tvivl om, hvor noget af dit affald skal hen, kan du søge på specifikke ting her.

Husk igen, at det kan variere fra kommune til kommune.

Men søgemaskinen hos København Kommune kan give dig en god idé om, hvis noget er eksempelvist farligt affald.

Få mange flere gode tips til at håndtere affaldet på Miljøstyrelsens hjemmeside her.