Kvinde sorterer affald i sit køkken - affaldssortering - grøn forskel

Alt du skal vide om affaldssortering

Affaldssortering er vigtigt for miljøet, så vi kan genanvende emballage og udnytte skraldets ressourcer. Men hvordan skal vi sortere affaldet? Og hvor ender det sorterede affald egentlig? Læs med her, når Grøn Forskel guider dig til at sortere affaldet korrekt.
25/8 2020

Hver dansker smider i gennemsnit 816 kg affald ud om året – og det tal er blandt de højeste i Europa. Tallet er faldet en smule fra 2017, hvor vi i gennemsnit smed 823 kg affald ud. Selvom det stadig er mange kg affald, er der dog også gode nyheder, for vi er blevet bedre til at sortere og genanvende affaldet, viser den seneste affaldsstatstik fra Miljøstyrelsen. I 2018 genanvendte vi nemlig 48 procent af husholdningsaffaldet, som samtidig er en stigning fra 2015, hvor vi genanvendte 45 procent.

Hvorfor genanvende affald?

Affaldssortering og genanvendelse af affald er vigtigt, for det betyder, at mindre affald bliver brændt af, og at vi kan udnytte ressourcerne fra fx papir, pap og metal endnu bedre. Og det er godt for miljøet – for jo mere vi genanvender, jo mindre CO2 udleder vi.

Med den stigende tendens til genanvendelse bevæger vi os i den rigtige retning, men vi kan stadig blive endnu bedre til både at sortere vores affald og til at skære ned på det. Det kan vi eksempelvis ved at genbruge og reparere i stedet for at købe nyt. Vi kan også blive bedre til at fokusere mere på deleøkonomi ved at give (u)brugt tøj videre og generelt købe færre, men bedre produkter, der holder i længere tid.

Læs om begrebet bæredygtighed her

Affaldssortering afhænger af kommunerne

I dag afhænger affaldssorteringen af de enkelte kommuner. Derfor kan der være forskel på, hvor mange affaldskategorier hver kommune sorterer i. Det har fået regeringen og oppositionspartierne til at foreslå en række initiativer i en klimaplan for en grøn affaldssektor (juni 2020), der skal ensarte affaldssorteringen i hele landet – både i private hjem og i virksomhederne – og på den måde sikre, at mere affald genanvendes og mindre forbrændes. Det er planen, at et parcelhus som udgangspunkt skal have max 2-4 spande med flere rum, hvor nogle affaldstyper må komme i det samme rum. Den nye aftale for affaldssortering træder i kraft 1. juli 2021.

Med klimaplanen ønsker regeringen, at alle danske husstande og arbejdspladser fra 1. juli 2021 sorterer affaldet i de samme 10 kategorier. Måske sorterer du allerede dit affald i alle kategorier, men ellers kan du læse med her og begynde på en grundigere affaldssortering allerede nu:

Affaldssortering_piktogrammer

Piktogrammer fra Miljø- og Fødevarestyrelsen, som bliver sat på affaldsbeholderne.

 

Herunder kan du læse om de 10 forskellige kategorier af affald og blive klogere på, hvordan du sorterer det.

1

Affaldssortering af madaffald, bioaffald eller organisk affald

… Kær spand har mange navne, men uanset navnet gælder det, at du må smide madaffald uden fødevareemballage ud i den, dvs. både tilberedte og rå fødevarer. Men der er faktisk også andre ting, der kan komme i spanden.

Hvad er madaffald?

 • Alt madaffald uden fødevareemballage
 • Frugt og grøntsager
 • Brød, gryn og kerner
 • Kød, ben og knogler (også fra fjerkræ og fisk), skaldyr, æg og æggeskaller
 • Kaffe- og tefiltre, køkkenrulle og afskårne blomster
 • Ost og mælkeprodukter
 • Tændstikker

Husk, at du ikke må bruge almindelige plastikposer til madaffaldsspanden, men at du skal bruge de grønne bioposer. Bor du i rækkehus eller lejlighed, vil der typisk være en affaldsansvarlig, som sørger for, at der kommer nye bioposer. I nogle kommuner er det også muligt at bestille nye, gratis bioposer på kommunens hjemmeside, hvis du bor i lejlighed.

Bor du i hus, binder du bare en af de sidste bioposer på håndtaget af beholderen til madaffald, så sørger skraldemanden for, at du får nye.

Hvad må ikke komme i madaffaldsspanden?   

 • Haveaffald og jord
 • Kattegrus
 • Mad i emballage – det skal i restaffald
 • Støvsugerposer og aske – det skal i restaffald

Affaldssortering: Hvor ender madaffaldet?

Skraldemanden kører madaffaldet til anlæg, hvor det kommer gennem en proces, som omdanner det til biogas og gødning. På anlæggene skal madaffaldet først i en stor blendermaskine, som deler de fyldte affaldsposer i små stykker og blander affaldet med vand, indtil det bliver en grødet masse.

Dernæst kommer det i en ny maskine, som sorterer poserester og uorganisk materiale fra. Poserne og resten af de frasorterede dele føres ind i forbrændingsovne, hvor det laves til el og fjernvarme.

Tilbage er den grødede masse som bliver lavet til biogas på biogasanlæg. Her nedbryder bakterier det organiske materiale og frigiver biogas. Når den grødede masse er blevet afgasset, bliver den efterfølgende spredt som gødning på markerne, hvor den nærer jorden med blandt andet fosfor og andre vigtige næringsstoffer, som planter og afgrøder nyder godt af. Eventuelle tilbageværende små stykker biopose bliver her nedbrudt og spist af små mikroorganismer uden at forurene med mikroplast eller andre giftige rester.

2

Affaldssortering af papir

Når det kommer til affaldssortering af papir, er det også et materiale, som vi med fordel kan genbruge. Eksempler på papiraffald i husholdningen er:

 • Aviser og reklamer
 • Magasiner/kataloger
 • Printerpapir
 • Bøger
 • Kladdehæfter
 • Kuverter med og uden ruder

Kilde: Miljøstyrelsen  

Vidste du…?

At du som noget nyt i flere kommuner nu også kan komme karton i din papirbeholder. Karton fra husholdningen er eksempelvis:

 • Rene kartonæsker fra fx morgenmadsprodukter eller æsker til tebreve
 • Rør fra toiletpapir og køkkenrulle
 • Æggebakker
 • Kartonbakker fra fx tomater
 • Skotøjsæsker

Kilde: Miljøstyrelsen

Karton eller pap? Sådan ser du forskellen

Karton adskiller sig fra pap på flere måder. En let måde at teste, om det er pap eller karton, er ved at rive det over. Hvis materialet flosser ligesom et papir ved overrivningen, så er det karton og må godt blandes med papiret. Pap har derimod ofte et bølget mellemlag, som hverken papir eller karton har. Fibrene i pap kan ikke genbruges sammen med fibrene fra papir og karton og skal derfor sorteres for sig selv.

Hvad med gavepapir?

I nogle kommuner, fx København, Roskilde og Lejre, må gavepapiret gerne sorteres med det øvrige papiraffald, men det gælder ikke alle. I flere kommuner må gavepapiret – til trods for navnet – nemlig ikke sorteres sammen med det øvrige papiraffald, men skal derimod til restaffald. Det gælder fx kommunerne i Horsens, Odense og Hillerød.

Nej tak til vådt og beskidt papir

Papiret, du kommer i papirbeholderen, skal være rent og tørt. Vådt eller beskidt papir komplicerer genbrugsprocessen, og i værste fald kan det medføre, at et større affaldslæs ikke længere kan genbruges og i stedet må forbrændes.

Affaldssortering: Hvad sker der med papiraffaldet?

Papiraffaldet sendes til papirfabrikker, hvor det kan genbruges til nye papirprodukter. Fremstillingen af genbrugspapir kræver ikke lige så meget energi og ressourcer, som når papiret skal fremstilles første gang. I genanvendelsen skal der bruges mindre vand, kemikalier, træfibre og energi, og det er bedre for miljøet.

Papir bliver brugt til mange ting, fx aviser, breve, magasiner og bøger. Hvis du affaldssorterer dit papir, kan det igen bruges i nye papirprodukter.

Papirprodukter kan genbruges flere gange, så i stedet for at smide det til forbrænding, kan du forlænge papirets levetid ved at sortere det korrekt.

3

Affaldssortering af pap

Pap har også gode egenskaber til genanvendelse, og det er heldigt, for vi bruger pap til mange ting – blandt andet i forbindelse med online shopping på internettet, hvor pakkerne oftest leveres i papemballage såsom papkasser, bølgepap og paprør. Ifølge Miljøstyrelsens affaldsstatistik fra 2018 var danskernes samlede årlige mængde papaffald på 358 tons.

Affaldssortering: Hvad sker der med papaffaldet?

Når pap skal genanvendes, bliver det i første omgang sorteret, så større urenheder fjernes. Dernæst bliver det sendt videre til papfabrikker, hvor det bliver delt i småstykker og renset for klistermærker, tape og andre urenheder, så der efterfølgende er en ren fibermasse af små papstykker. Fibermassen bliver behandlet med blandt andet vand og damp, så det kan blive produceret til nyt pap, fremgår det af Miljøstyrelsen.

Nej tak til vådt og beskidt pap

Pappet, du afleverer til genbrug, skal være rent og tørt. Ellers risikerer det at ødelægge større læs indsamlet pap til genbrug, som i stedet ender på forbrændingen. Det betyder også, at pizzabakken ikke må afleveres som papaffald, da mad- og fedtrester fra bakken kan give skjolder og dårlig lugt på nyt genbrugspap og -papir, og det gør det kompliceret at genanvende pizzabakken. Den skal i stedet i restaffaldet.

4

Metal

Ifølge Miljøstyrelsen kan metalaffald fra husholdningen bestå af eksempelvis:

 • Konservesdåser
 • Foliebakker
 • Sølvpapir
 • Lysestager af metal
 • Tomme dåser uden pant
 • Papirclips
 • Bestik
 • Gryder og pander
 • Sakse
 • Køkkenknive

Det sorterede metal skal gerne være så rent som muligt, inden det kan genanvendes. En god tommelfingerregel er, at hvis det er nødvendigt at bruge varmt vand og sæbe for at få metallet rent, så skal det til restaffald, da den miljømæssige gevinst ellers hurtigt forsvinder. Derfor anbefaler de fleste kommuner – fx København, Ballerup og Roskilde – at skrabe dåserne eller evt. skylle dem i koldt vand eller brugt opvaskevand.

Metalaffald kan være alt fra små papirclips til gamle gryder og pander.

Det er en god idé at affaldssortere metallet, da mange metalgenstande kan genanvendes.

5

Affaldssortering af glas

I glascontaineren må du smide glas ud. I din affaldssortering skal du ikke tage højde for glassets farve, både gennemsigtigt og farvet glas kan genanvendes. Der går kun ganske lidt glas til spilde, når der laves nye glas af glasaffald. Det er vigtigt, at der ikke kommer andet end glas i glascontaineren, da glasset nemt bliver forurenet og ubrugeligt, hvis det blandes med andre materialer som fx porcelæn eller keramik. Ifølge Miljøstyrelsen er det ikke praktisk muligt at få materialerne ud af glasset, når først de er blandet i. Ildfaste glasfade må ikke sorteres i glasaffald, og det skyldes, at fadene er lavet af særligt glas, der kan modstå høje temperaturer og gør, at det ikke kan genanvendes. Metalskruelåg kan du sortere til metalaffald, men du må også godt lade det sidde på. I så fald bliver det taget af og sendt til metalaffald på sorteringsanlægget. Mærkater og etikker må du også lade sidde på glasaffaldet.

På anlæggene bliver glasset sorteret i farver, renset og sidenhen omsmeltet til nye glasprodukter.

Hvad må ikke komme i glascontaineren?

 • Keramik
 • Porcelæn
 • Fajance
 • Stentøj
 • Ildfaste fade
 • Spejle

Hvordan sorterer man så porcelæn og keramik korrekt?

På de fleste genbrugsstationer er der containerne til keramik og porcelæn, men i nogle kommuner er det muligt at aflevere det i skabe eller røde bokse til farligt affald.

Glasset behøver ikke at blive sorteret i farver. Det må bare ikke blandes med andre materialer.

Når du sorterer dit glasaffald, må du gerne blande gennemsigtigt og farvet glas sammen, så længe du ikke blander glasset med andre materialer såsom porcelæn.

6

Affaldssortering af plast

Plastik er et stort problem for naturen, da den både truer miljø, dyr og verdens have. Derfor er det vigtigt, at vi både skuer ned for vores forbrug, men også at vi sorterer det korrekt.

Hvad er plastikaffald?

 • Beholdere og dunke fra mildere rengøringsmidler
 • Kattebakker, opvaskebakker og andre typer plastikbakker og -beholdere
 • Plastikemballage fra mad uden madrester
 • Plastikflasker uden pant
 • Service og køkkengrej lavet af plast
 • Blød plastik

Ifølge Miljøstyrelsen er det forskelligt fra kommune til kommune, om dit plastaffald må sorteres sammen, eller om det skal opdeles i hård plast – fx plastikdunke, kødbakker eller havemøbler – og blød plast som eksempelvis bæreposer, bobleplast og wrap af plast.

Læs også: 10 tips til at reducere dit forbrug af plastik

Affaldssortering: Hvad må ikke komme i plastaffaldet?

Når det kommer til plastik, er det ikke alt, der skal sorteres i plastikbeholderen.

Det gælder for eksempel:

 • Plast, der har været i tæt kontakt med kemikalier og farligt affald. Det kan være plastikemballage med kemikalier, printerpatroner og plastik fra makeup. Det skal i stedet sorteres til farligt affald.
 • Uhygiejniske plastikprodukter, fx tandbørsten, opvaskebørsten. De skal i stedet til restaffald.
 • Sammensatte produkter som videobånd skal også i restaffald.
 • Plastikprodukter, der indeholder PVC (polyvinylchlorid), hører ikke til i hjemmesorteringen, men skal derimod afleveres på genbrugsstationen i containere til henholdsvis hård og blød PVC. Hård PVC er plast, som især bruges i byggerier – fx vandrør, tagrender og tagplader, mens blød PVC er blød plast, der blandt andet findes i regntøj, telte, voksduge, vandslanger, vinylgulve, luftmadrasser, presenninger og medicinsk udstyr – fx blodposer (Kilde: Plastindustrien).

Læs også: Hvad er mikroplast, og hvordan påvirker det naturen?

 Hvor rent skal plastikaffaldet være?

Sørg for, at plastikken er så ren som mulig – ellers kan der opstå uhygiejniske forhold, der gør, at plastikaffaldet må sendes til forbrænding i stedet for genanvendelse. Har plastikemballagen indeholdt mad, skal plasten være drypfrit, skyllet i koldt vandt (eventuelt restvand fra opvasken) eller rystet.

Hvor ender plastikaffaldet?

Det ryger til et modtageranlæg, hvor det sorteres i forskellige plastiktyper og bliver genbrugt til nye produkter.

Affaldssortering af plastik er vigtigt, så mindre plast ender i naturen.

Affaldssorteringen af plastik betyder, at mindre plast vil ende i naturen. I stedet bliver det genanvendt til nye plastikprodukter.

7

Affaldssortering af tekstiler

I affaldssorteringen bør du også medtænke tøj og tekstiler, som i mange tilfælde kan genbruges direkte uden at gennemgå nogle særlige bearbejdningsprocesser.

Hvor skal det afleveres?

Du kan aflevere tøj og tekstiler i tøjcontainere, som er placeret rundt om i byerne, eller i tekstilcontainere på genbrugspladser.

8

Affaldssortering af restaffald eller dagrenovation

Restaffald eller dagrenovation dækker over det samme. Det er alt det affald, der hverken kan genanvendes, smides på komposten eller sorteres fra, fordi det er farligt. Det kan fx være:

 • Støvsugerposer
 • Pizzabakker
 • Vådt eller beskidt pap, papir og plast
 • Brugte bleer
 • Hundeposer
 • Chipsposer

Hvad sker der med restaffaldet?

Restaffaldet bliver brændt, og energien herfra bliver til el og varme.

9

Farligt affald

Farligt affald er alt fra medicinrester til maling og elpærer. Det farlige affald er kategoriseret sådan, fordi det indeholder farlige stoffer, som kan være sundhedsfarligt, miljøskadeligt eller brandfarligt.

Hvis der er faresymboler på fx flasker eller dunke, er det altid farligt affald.

Ifølge Miljøstyrelsen kan det farlige affald opdeles i genanvendeligt affald som fx blybatterier og olieaffald og ikke-genanvendeligt affald.

Hvad er farligt affald?

 • Maling og opløsningsmidler
 • Kemikalier
 • Medicinrester
 • Elsparepærer, LED-lyskilder og batterier
 • også småt elektronikaffald

Er du i tvivl om, hvorvidt noget er farligt affald, kan du læse mere her.

Hvad gør man med farligt affald?

Der er flere muligheder for at komme af med det farlige affald. Meget af det kan afleveres samme sted, som det er købt. Det vil sige, at malingrester kan afleveres hos farvehandleren, og medicinrester kan afleveres på apoteket. Farligt affald kan også afleveres til personalet på genbrugspladserne.

10

Affaldssortering af mad- og drikkekartoner

Madkartoner, fx fra tomatsauce og vaniljecreme til drikkekartoner, som har indeholdt fx mælk eller juice, skal med den nye affaldssortering også genanvendes.

Hvad sker der med kartonerne?

De skal i den samme beholder som plast, hvorefter de bliver frasorteret, vasket og behandlet, så plastikfolien adskilles fra papirfibrene. Papirfibrene kan – når de er grundigt renset – genbruges i nye papirprodukter.

 Som nævnt er affaldssorteringen i dag afhængig af den kommune, du bor i. Men til juli 2021 bliver affaldssorteringen ens for alle danskere, uanset om det er affaldssortering i de private hjem eller på arbejdspladsen. Selvom affaldssortering kan virke kompliceret, er det alligevel værd at sætte sig ind i, da vi ved at genanvende affaldets ressourcer slipper for at bruge nye råmaterialer og dermed sparer miljøet for unødvendige udledninger af CO2. Se derfor efter mærkerne fra de 10 affaldstyper: madaffald, papir, pap, glas, metal, tekstiler, farligt affald, restaffald, plast og mad- og drikkekartoner, når du skal smide dit affald ud.

Tips om affald og rengøring:

 • Papir, pap og karton skal være rent og tørt
 • Plast og metal skal være tømt for indhold – brug kun vand, hvis det er nødvendigt
 • Glas behøver ikke at være helt rent, men skrab madresterne af

Nyhedsbrev